Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ.κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
  • Κυριακή 19/10/2014           Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ εἰς τόν               
            πρωΐ                           Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Ἀνθοχωρίου.
           
           11:00 π.μ.                    Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν
                                                Δοξολογίαν ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος εἰς τόν
                                                Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
                                                Κομοτηνῆς. 
          

           6:00 μ.μ.                     Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν
                                                ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ εἰς τόν ἱερόν Ναόν Ἁγίου
                                                Ἀρτεμίου Κοσμίου.               

  • Δευτέρα 20/10/2014           Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν
            9:30 π.μ.                    Δοξολογίαν ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀρτεμίου, προστάτου 
                                               τῆς Ἑλληνικῆς ἀστυνομίας εἰς τόν Ἰερόν Καθεδρικόν Ναόν
                                                           Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς.
             
  • Πέμπτη 23/10/2014            Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά τελέσῃ τήν ἀρχαιοπρεπῇ            
               πρωΐ                       Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου εἰς τόν
                                               Ἰερόν Καθεδρικόν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
                                               Κομοτηνῆς.
                                                    

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Δεν υπάρχουν σχόλια: