Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014

Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα στο Δήμο Μαρωνείας -ΣαπώνΜε θετική διάθεση πληροφορηθήκαμε την εφαρμογή του θεσμού του Ελάχιστου Εγγυημένου Κοινωνικού Εισοδήματος που άρχισε να εφαρμόζεται και στη χώρα μας.
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας των συμπολιτών μας που διαβιούν στα όρια της φτώχειας.
Στόχος του προγράμματος είναι η εισοδηματική ενίσχυση των δικαιούχων, η πρόσβαση τους σε ένα πλέγμα κοινωνικών υπηρεσιών καθώς και η επαγγελματική ένταξη ή επανένταξή τους.
Η δράση ξεκινά πιλοτικά το πρώτο εξάμηνο του 2015 και χρηματοδοτείται από τον τακτικό υπολογισμό του κράτους.

Για την εφαρμογή του προγράμματος επιλέχθηκαν 13 δήμοι της χώρας, ένας από κάθε περιφέρεια, προκειμένου να εφαρμοστεί δοκιμαστικά και για έξι μήνες ο νέος αυτός θεσμός.
Μέχρι στιγμής όλα καλά.
Προχωρώντας όμως σε μια αναλυτικότερη διερεύνηση του θέματος διαπιστώνουμε ότι σε όλες τις περιφέρειες, εκτός της Κρήτης, έχουν επιλεγεί πόλεις - πρωτεύουσες νομών, αφήνοντας εκτός μικρότερους δήμους με πολύ μεγαλύτερα όμως αναλογικά, προβλήματα.
Όσο αυτό το πρόγραμμα θα βρίσκεται σε πιλοτικό- δοκιμαστικό σχέδιο έχει καλώς, αν όμως και όταν αυτό εφαρμοστεί ευρύτερα και μονιμότερα δεν θα πρέπει να εξαιρεθούν δήμου με πολύ περισσότερα προβλήματα, με μεγαλύτερες ανάγκες και με υπερπολλαπλάσιες ιδιαιτερότητες.
Ο δήμος Μαρωνείας Σαπών είναι ένας από αυτούς τους δήμους και φυσικά δεν θα χρειαστεί να κοπιάσει και πολύ κάποιος για να το αντιληφθεί αφού :
- Έχει από τους χαμηλότερους δείκτες εφημερίες των κατοίκων ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε
- Έχει από τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας που ξεπερνούν κατά πολύ τον πανελλαδικό μέσο όρο, ακόμα και το μέσο όρο της Θράκης 
- Η πολυπολιτισμικότητά του έχει μοναδικά ποσοστά ανάμεσα στους πληθυσμούς των δήμων πανελλαδικά
- Η εγκατάσταση χιλιάδων ποντίων προσφύγων από τις χώρες της πρώην σοβιετικής ένωσης χωρίς την εξασφάλιση εργασίας ήταν δυσανάλογη με τις δυνατότητες της περιοχής
- Η εύθραυστη κοινωνική ισορροπία μπορεί σε περίοδο μεγάλης κρίσης να γίνει ακόμη μεγαλύτερη
- Τα ποσοστά μετανάστευσης - εγκατάλειψης της περιοχής είναι από τα μεγαλύτερα πανελλαδικά αυτή είναι ορισμένη από τους λόγους που επιβάλλεται να εφαρμοστεί ο θεσμός του ελάχιστου εγγυημένου κοινωνικού εισοδήματος στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών
Κάτι τέτοιο θα αποτελέσει βασική προϋπόθεση για την επιβίωση των κατοίκων, της τοπικής οικονομία και του ίδιου του τόπου

Δεν υπάρχουν σχόλια: