Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2014

Συνεδριάζει το Περιφερειακού Συμβουλίου Α Μ Θ.  Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
 1.
Έγκριση  6ης τροποποίησης του  Προϋπολογισμού και ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Οικονομικού Έτους 2014.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου.

  2.
Έγκριση τροποποίησης εν μέρει της υπ’ αριθμόν 19/2014 Αποφάσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά στην  Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Δήμου Καβάλας και της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρηση Καβάλας».
Εισηγητής :Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.  Χρήστος  Γάκης .


3.
Γνωμοδότηση επί της  Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων        
(ΣΜΠΕ) για το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Ανατολικής
 Μακεδονίας Θράκης 2014-2020.
Εισηγητής: ο  Δ/ντης της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού   Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και  Υποδομών κ. Κων/νος Καλούδης.

4.
Γνωμοδότηση επί της  Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων   (ΣΜΠΕ) του Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων Μεταφορών 2014-2025.
Εισηγητής: ο  Δ/ντης της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού   Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και  Υποδομών κ. Κων/νος Καλούδης.5.
Γνωμοδότηση επί της  Στρατηγικής Μελέτης Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020
Εισηγητής: ο  Δ/ντης της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού   Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και  Υποδομών κ. Κων/νος Καλούδης.

6.
Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στο Δ.Σ του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νομαρχίας Ξάνθης « Η ΣΤΗΡΙΞΗ».
Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ξάνθης κ. Κων/νος Ζαγναφέρης .

7.
 Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 156/2014 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ.
Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Καβάλας κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος .

8.
Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας ΑΜΘ στην Περιφερειακή Επιτροπή Εποπτείας του Κέντρου  Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου Ορεστιάδας σύμφωνα με την αριθ. 11.1/1076/32.12.2012 (Β΄3543) Απόφαση σύστασης του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου στο Δήμο Ορεστιάδας.
Εισηγητής : O Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κων/νος Αντωνιάδης

9.
Γνωμοδότηση για α) χαρακτηρισμό νέας οδού παράκαμψης Δράμας και β) αποχαρακτηρισμός τμήματος ΕΟ12
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Δράμας  κ. Ανάργυρος Πατακάκης.

10.
Γνωμοδότηση σχετικά με την  παραχώρηση κατά  χρήση ακινήτου με δημοπρασία έκτασης 800.076,6τ.μ. στην περιοχή «Τενάγη Φιλίππων»Ν. Δράμας.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Δράμας  κ. Ανάργυρος Πατακάκης.

11.
Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στα Διοικητικά Συμβούλια  των Κέντρων Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής  Ψυχοκοινωνικής  Υγείας της ΠΑΜΘ.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της  Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας  κ. Λουκάς Γεωργίου.

12.
Πρόταση  για έκδοση ψηφίσματος για  τον ΕΝ. Φ. Ι .Α
Εισηγητής : Ο Επικεφαλής  του Περιφερειακού Συνδυασμού «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» Κ. Χρήστος  Τρέλλης .

13.
Συζήτηση «Τα οξυμένα προβλήματα των κτηνοτρόφων της περιοχής: Καταρροϊκός πυρετός, Κρούσματα ευλογιάς, περικοπή εξισωτικών αποζημιώσεων»
Εισηγητής : Ο Επικεφαλής  του Περιφερειακού Συνδυασμού «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» Κ. Χρήστος  Τρέλλης .

14.
Συζήτηση «Οι εξελίξεις σε σχέση με την αξιολόγηση των υπαλλήλων της Περιφέρειας»
 Εισηγητής : Ο Επικεφαλής  του Περιφερειακού Συνδυασμού «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» Κ. Χρήστος  Τρέλλης .

15.
Έγκριση έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασής στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στους ΟΤΑ .
Εισηγητής : Ο Επικεφαλής  του Περιφερειακού Συνδυασμού «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» κ. Κων/νος Μορφίδης

16.
Συζήτηση για την όδευση του αγωγού διέλευσης φυσικού αερίου ΤΑΡ από τα Τενάγη Φιλίππων.
Εισηγητής : Ο Επικεφαλής  του Περιφερειακού Συνδυασμού   « ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ» κ. Φώτιος Καραλίδης .

17.
Συζήτηση για το ερωτηματολόγιο σχετικά  με την  απογραφή   για τα γεωμορφολογικά, πληθυσμιακά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά τις περιοχές, τις υποδομές, την πολιτιστική δραστηριότητα και -βέβαια-  τα απορρίμματα του Δήμου.
 Εισηγήτρια : Η επικεφαλής της παράταξης «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» κα     Αικατερίνη Γεροστεργίου

                                                                         


Δεν υπάρχουν σχόλια: