Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2014

Σε νέα πορεία οι ΟΤΑ
Σε μια νέα πορεία μπήκε  πλέον  η Τοπική Αυτοδιοίκηση σόλη τη Θράκη αφού ανέλαβαν και επίσημα τα καθήκοντα τους οι νέοι δημοτικοί άρχον­τες, οι οποίοι ορκίστηκαν τις προηγούμενες ημέρες.
Τα  πράγματα δεν θα είναι εύκολα για  τους ΟΤΑ τα επόμενα χρόνια, κυρίως λόγω της περικοπής μεγάλου μέρους από τους πόρους που έχουν στη διάθεσή τους.
.Θα χρειαστεί λοιπόν δουλειά εκ μέρους των νέων αιρετών αλλά και αναζήτηση εναλλακτικών δρόμων και λύσεων ώστε να αντιμετωπιστούν οι απαιτήσεις και οι ανάγκες των οργανισμών. Άρχισε λοιπόν και τυπικά η νέα αυτοδιοικητική περίοδος, η διάρκεια της οποίας θα είναι πενταετής. Επαρκής ο χρόνος για να επιλυθούν μια σειρά προβλημάτων. Και τα προβλήματα αυτά είναι πολλά και δύσκολα.

 Ως εκ τούτου απαιτούν μεγάλη προσπάθεια, συνέργεια και θέληση  για να λυθούν.
Κατά την άποψη μας αν δεν εντοπιστούν τα προβλήματα, αν δεν εντοπιστεί ο πυρήνας τους αλλά και οι αιτίες που το δημιουργούν δεν πρόκειται ποτέ πραγματικά να πάρεις εκείνα τα μέτρα που θα σε οδηγήσουν σε οριστική λύση.Αν αυτά δεν συμβούν τότε θα μιλάμε πάλι για λύσεις προσωρινού χαρακτήρα, και μπαλώματα. Δύο είναι οι βασικές κατηγορίες προβλημάτων. Αυτά της καθημερινότητας, και αυτά των μεγάλων επεμβάσεων. Κανένα από τα δύο δεν αντιμετωπίζονται από έναν άνθρωπο. Ως εκ τούτου ο επιμερισμός εργασίας και
η υπευθυνότητα που θα πρέπει να δείξουν  όσοι αναλάβουν το αντικείμενο που τους αντιστοιχεί είναι απαραίτητη.
Όσο για τους επικεφαλείς αυτοί θα πρέπει να είναι για τα μεγάλα και τα σοβαρά.
Οι νέοι αιρετοί πρέπει να μεριμνούν  για το κοινό καλό και το θετικό αποτέλεσμα έχοντας την προσοχή τους στην δημιουργία και στην προσπάθεια.Δεν υπάρχουν σχόλια: