Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοινώθηκαν από την Γ.Γ.Δ.Β.Μ. οι ειδικότητες που προσφέρονται στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) για το Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015.Ειδικότερα, για το ΙΕΚ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ προσφέρονται οι παρακάτω ειδικότητες:
1.       ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΜΙΟΚΟΜΩΝ
2.       ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
3.      ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ
 Οι ενδιαφερόμενοι να φοιτήσουν  στο ΙΕΚ καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις προσφερόμενες ειδικότητες μέσω της διαδικτυακής πύλης  http://iek.sch.gr/
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι να γνωρίζουν οι υποψήφιοι τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) που διαθέτουν, διαφορετικά να τον αναζητήσουν μέσω της πύλης   www.amka.gr ,

Για την υποβολή της αίτησης εισάγεται στην κεντρική σελίδα της εφαρμογής ή μέσω του συνδέσμου «Εισαγωγή / Τροποποίηση Αίτησης», ο ΑΜΚΑ και ένας ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ της επιλογής του εκάστοτε υποψηφίου
Αναλυτικές οδηγίες χρήσης παρέχονται  στην παραπάνω ιστοσελίδα http://iek.sch.gr/
Για τεχνική βοήθεια  ή για αντιμετώπιση προβλημάτων κατά την συμπλήρωση της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο e-mail: diekstudent@gsae.edu.gr
Δικαίωμα  υποβολής αίτησης έχουν όσοι υποψήφιοι είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου ή ισοδύναμου τίτλου ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί έως και 10/9/2014, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 24:00                                                                                               Διδυμότειχο 3-9-2014

                                                             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ Ι.Ε.Κ.


ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: