Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014

160 Νέοι Σπουδαστές στην ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών
Την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2014 ολοκληρώθηκε η προγραμματισμένη ανοιχτή δημόσια κλήρωση για την εισαγωγή των νέων σπουδαστών στα παραρτήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2014 – 2015, σε όλη την Ελλάδα.Μεγάλο ενδιαφέρον έδειξαν οι ενδιαφερόμενοι για το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ), που υλοποιείται στις Σάπες, καθώς οι αιτήσεις φέτος αυξήθηκαν σε σχέση με την περσινή χρονιά και ανήλθαν στις 264. Επιπλέον, για πρώτη χρονιά θα λειτουργήσει το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΠΕΣΥΠ) στις Σάπες.Συνολικά, στα προγράμματα του ΕΠΠΑΙΚ και του ΠΕΣΥΠ στις Σάπες εισάγονται 160 σπουδαστές, 120 και 40 σπουδαστές αντίστοιχα.Έτσι, μετά την κλήρωση, οι αρχικά επιλεγέντες πρέπει να αποστείλουν μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου τα εξής δικαιολογητικά με συστημένη επιστολή, όπως αυτά αναγράφονται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ:
1. Αίτηση (διατίθεται στην ιστοσελίδα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. www.aspete.gr)2. Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα) (για τα πτυχία της αλλοδαπής αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ / ΙΤΕ).3. Αντίγραφο κατάθεσης στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον λογαριασμό 154/54501287 του ΕΛΚΕ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. του ποσού των 35,00€ που απαιτείτο για τη συμμετοχή στη διαδικασία της κλήρωσης.4. Αντίγραφο κατάθεσης στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον λογαριασμό 154/54501287 του ΕΛΚΕ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. του ποσού των 600,00€.Στη διεύθυνση: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.Σταθμός ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ»14121, Νέο Ηράκλειο ΑττικήςΜε την ένδειξη: Δικαιολογητικά Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. ή Π.Ε.ΣΥ.Π. (ανάλογα)Οι αρχικοί προσωρινοί πίνακες των εισαγομένων στα προγράμματα θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ. Σε περίπτωση μη κάλυψης των θέσεων από τους αρχικά επιλεγέντες, θα κληθούν οι επιλαχόντες από τις 14 Οκτωβρίου να αποστείλουν τα ίδια δικαιολογητικά μέχρι και τις 21 Οκτωβρίου στην ίδια διεύθυνση. Ενώ, τέλος, ο οριστικός πίνακας των εισαχθέντων σε κάθε πόλη θα αναρτηθεί στις 30 Οκτωβρίου.Τα μαθήματα είναι προγραμματισμένα να ξεκινήσουν τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 16:00.  Όλοι οι εισαγόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν από Δευτέρα 3 Νοεμβρίου μέχρι την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου στην γραμματεία του τόπου παρακολούθησης του προγράμματος το ΕΝΤΥΠΟ: «Αίτηση Εγγραφής στο Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. ή στο Π.Ε.ΣΥ.Π.», το οποίο θα διατίθεται από τη Γραμματεία κάθε Παραρτήματος και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.aspete.gr.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν καλέσουν για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2102896733, 2102896715, 2102896751 και 2102896734.
Δημήτρης Παπαμιχαήλ

Δεν υπάρχουν σχόλια: