Παρασκευή 8 Αυγούστου 2014

665 παιδιά εντάσσονται δωρεάν στους δημόσιους παιδικούς σταθμούς της Ροδόπης Εκτός προγραμματισμού μένει ο Δήμος Μαρωνείας - ΣαπώνΑνακοινώθηκαν από την ΕΕΤΑΑ οι δομές, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμού εντάσσονται στο πρόγραμμα Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής, που χρηματοδοτείται από ΕΣΠΑ για το 2014 2015.
Στη Ροδόπη συνολικά 665 παιδιά θα απορροφηθούν σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές παιδικών σταθμών, ενώ 257 παιδιά θα μπορούν να γραφτούν στα ΚΔΑΠ της Κομοτηνής και του Ιάσμου
Στον Ίασμο θα λειτουργήσει ένα ΚΔΑΠ, στο οποίο υπάρχουν θέσεις για 25 Παιδιά από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα

Την ίδια ώρα στο παιδικό σταθμό Ιάσμου θα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα 28 Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
Στο Δήμο Κομοτηνής στους ιδιωτικούς σταθμούς θα μπορούν αν ενταχθούν στο πρόγραμμα 102 προνήπια και 15 βρέφη.
Την ίδια ώρα στους Δημόσιους παιδικούς σταθμούς θα μπορούν να εγγραφούν συνολικά 520 Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
Συγκεκριμένα ο Α' Παιδικός Σταθμός θα μπορέσει να απορροφήσει 49 Προ-νήπια, ο Β' Παιδικός Σταθμός 49 Προ-νήπια, ο Γ' Παιδικός Σταθμός 49 Προ-νήπια, ο Ε' Παιδικός Σταθμός 49 Προ-νήπια, ο Παιδικός Σταθμός Κοσμίου 49 Προ-νήπια, ο Παιδικός Σταθμός Θρυλορίου 35 Προ-νήπια, ο Α' Βρεφονηπιακός Σταθμός 77 Προ-νήπια, ο Ζ' Παιδικός Σταθμός 53 Προ-νήπια, ο Παιδικός Σταθμός Ροδίτη 21 Προ-νήπια, ο Παιδικός Σταθμός Νέου Σιδηροχωρίου 18 Προ-νήπια ο Παιδικός Σταθμός Αιγείρου 18 Προ-νήπια, ο Παιδικός Σταθμός Νέας Καλλίστης 18 Προ-νήπια και ο Η' Παιδικός Σταθμός 35 Προ-νήπια.
Στο μεταξύ στα ΚΔΑΠ Κομοτηνής υπάρχουν θέσεις για 232 παιδιά από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.
Από αυτά τα 32 παιδιά κατανέμονται στα Κ.Δ.Α.Π. Μελέτης, 100 στην Α' Βάρδια του Κ.Δ.Α.Π. Κομοτηνής και άλλα 100 στη Β' Βάρδια του Κ.Δ.Α.Π. Κομοτηνής.
Το λυπηρό βέβαια της όλης υπόθεσης είναι ότι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν εντάσσονται οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου Μαρωνείας - Σαπών με αποτέλεσμα μια ακόμη ευκαιρία για τον τόπο να πηγαίνει χαμένη και μια επιπρόσθετη επιβάρυνση για τους γονείς να υφίστανται σε περίοδο κρίσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: