Τετάρτη 16 Ιουλίου 2014

Ερώτηση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ροδόπης Α. Καραγιουσούφ για την προσχολική αγωγή παιδιών της μειονότηταςΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΘΕΜΑ: "ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ"
Η φοίτηση ενός παιδιού στο νηπιαγωγείο είναι απαραίτητη σύμφωνα με όλες τις σύγχρονες παιδαγωγικές μελέτες, καθώς είναι καθοριστικής σημασίας για την ομαλή ένταξη του παιδιού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Από το σχολικό έτος 2010-2011 η φοίτηση στο νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές στη χώρα μας. Παρόλα αυτά τα δημόσια νηπιαγωγεία στερούνται υποδομών για να απορροφήσουν τα νήπια που θα πρέπει να παρακολουθήσουν τα προγράμματά τους.

Όσον αφορά την προσχολική αγωγή των μαθητών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, στα χρόνια που μεσολάβησαν δεν έγινε καμία σχετική μελέτη ή κίνηση  για την ίδρυση δίγλωσσων νηπιαγωγείων. Το γεγονός αυτό αποτελεί αφενός ανασταλτικό παράγοντα για την εγγραφή των νηπίων της μουσουλμανικής μειονότητας στα νηπιαγωγεία, αφετέρου αποτελεί κατάφωρη αδικία για τους μαθητές της μειονότητας, οι οποίοι είναι καταδικασμένοι να παρακολουθούν ένα μεταβαλλόμενο γλωσσικά πρόγραμμα διδασκαλίας ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης. Έτσι, ενώ ένα νήπιο της μειονότητας είναι υποχρεωμένο να παρακολουθεί ένα αποκλειστικά ελληνόφωνο πρόγραμμα νηπιαγωγείου, όταν το επιλέξει παρακολουθεί δίγλωσσο πρόγραμμα στο μειονοτικό δημοτικό σχολείο. Το γεγονός αυτό είναι αντιπαιδαγωγικό και αναμφίβολα αναποτελεσματικό για την εκμάθηση τόσο της μητρικής όσο και της ελληνικής γλώσσας.
Τα παιδιά της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης έχουν το δικαίωμα να εγγράφονται, να παρακολουθούν και να αποφοιτούν από μειονοτικά δημοτικά σχολεία. Θα έπρεπε επομένως με την καθιέρωση- επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης στο νηπιαγωγείο το Υπουργείο Παιδείας να μεριμνήσει για την ταυτόχρονη δημιουργία δίγλωσσων  νηπιαγωγείων στην περιοχή της Θράκης.
Επειδή η προσέγγιση της μειονοτικής εκπαίδευσης από το κράτος είναι αποκομμένη από την κοινωνική πραγματικότητα
Επειδή η ελληνική πολιτεία χρόνια τώρα κλείνει τα μάτια απέναντι στα προβλήματα της μειονοτικής εκπαίδευσης
Επειδή το ζήτημα της μειονοτικής εκπαίδευσης πρέπει να αντιμετωπιστεί στην ταξική του διάσταση, στην πολιτική του διάσταση και σε όλες του τις διαστάσεις
Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Για ποιο λόγο δεν προχωράει το Υπουργείο Παιδείας στην ίδρυση δίγλωσσων  νηπιαγωγείων στην περιοχή της Θράκης;
Προτίθεται το Υπουργείο να βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος μέσω της κατά προτεραιότητα πρόσληψης εκπαιδευτικών στη Θράκη (νηπιαγωγοί δημόσιων νηπιαγωγείων),  οι οποίοι να έχουν την κατάλληλη κατάρτιση και επιμόρφωση, ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν ως εκπαιδευτικοί διασύνδεσης  (γνώση της μητρικής γλώσσας ή κατάλληλο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών);
                                                    Αϊχάν Καρά Γιουσούφ
υ

Δεν υπάρχουν σχόλια: