Πέμπτη 19 Ιουνίου 2014

Συνεχής υποβάθμιση του Κέντρου Υγείας ΣαπώνΣυνεχίζεται η υποβάθμιση του Κέντρου Υγείας Σαπών, αφού με απόφαση του Διοικητή της αρμόδιας Υγειονομικής Περιφέρειας μετακινήθηκε ουσιαστικά στο Νοσοκομείο Κομοτηνής, ο ένας από τους δύο παιδιάτρους.
Ο παιδίατρος θα έρχεται μόνο μια φορά την εβδομάδα στο Κέντρο Υγείας Σαπών ενώ τις υπόλοιπες ημέρες θα παρέχει τις υπηρεσίες του στη Κομοτηνή καταλαμβάνοντας οργανική θέση στις Σάπες .
Οι συνεχείς αυτές μετακινήσεις ιατρών, νοσηλευτών, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού από το Κέντρο Υγείας Σαπών σε συνδυασμό με τις ελλείψεις του σε εξοπλισμό, νέες θέσεις, νέες ειδικότητες κλπ το οδηγούν σε συνεχή υποβάθμιση.
Το σημαντικότερο βέβαια είναι ότι παρόλες τις φιλότιμες προσπάθειες του προσωπικού του τέτοιες πρακτικές οδηγούν και σε υποβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες.
Άλλωστε η υποβάθμιση των υπηρεσιών Υγείας σε μια ευαίσθητη περιοχή όπως η ευρύτερη περιοχή των Σαπών και σε μια περίοδο μεγάλης οικονομικής κρίσης έχει πολλαπλά δυσμενείς συνέπειες.
Δυσμενείς συνέπειες για τον τοπικό πληθυσμό, δυσμενείς συνέπειες για την δημόσια υγεία, δυσμενείς συνέπειες για την τοπική οικονομία, κοκ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: