Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012

Παρακάμπτοντας την Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου βρέθηκε ο Δήμος στον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ»

Στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ είναι και επίσημα πλέον ο Δήμος Μαρωνείας – Σαπών όπως με πολύ μεγάλη άνεση δήλωσε ο δήμαρχος κ. Ηλίας Ιωαννάκης στην πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.
Ο Δήμος έχει βρεθεί στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ επειδή προσέφυγαν εναντίον του  εργολάβοι και εκδόθηκαν από τα αρμόδια δικαστήρια σχετικές διαταγές πληρωμών σε βάρος του.
Το γεγονός φυσικά δημιουργεί κακή εικόνα, κακό κλίμα και πλήττει συνολικά το κύρος του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών.
Επί προσθέτως δημιουργεί προβλήματα στις τραπεζικές του συναλλαγές και σε μια περίοδο περιορισμένης ρευστότητας πιθανό αίτημα δανειοδότησής του δεν θα έχει ευνοϊκή κατάληξη.
 Εκτός όμως από αυτό καθ’ αυτό το θέμα του «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» και των τραπεζικών επιπτώσεων τα αίτια που οδήγησαν σε αυτήν την κατάσταση αναδεικνύουν περίτρανα την πτυχή ενός άλλου φαινομένου.
Του φαινομένου της έμμεσης παράκαμψης αποφάσεων της Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου από τον Δήμο Μαρωνείας – Σαπών.
Ο Δήμος Μαρωνείας - Σαπών εδώ και ένα χρόνο έχει πολλές αποφάσεις διαταγών πληρωμής εις βάρος του για έργα και άλλες δαπάνες που δεν ενέκρινε η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Τα περισσότερα από αυτά αφορούν αναθέσεις σε εργολάβους ή εταιρείες.
Με τον τρόπο αυτό, της έκδοσης των διαταγών πληρωμής από δικαστήριο, η δημοτική αρχή  Μαρωνείας – Σαπών βρίσκει μια νομότυπη μέθοδο για παράκαμψη της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου  θέτοντας όμως παράλληλα τον Δήμο στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ με τις όποιες συνέπειες για την λειτουργία του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: