Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012

Πρώτο βήμα η κατασκευή νέας δεξαμενής στις Σάπες για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ύδρευσης

 Ο τομέας της ύδρευσης είναι αν όχι πιο προβληματικός ,τουλάχιστον ένας από τους προβληματικότερους τομείς του Δήμου Μαρωνείας- Σαπών.
Οι περισσότεροι οικισμοί του Δήμου αντιμετωπίζουν προβλήματα ύδρευσης ειδικότερα το καλοκαίρι, οι αιτίες των οποίων είναι και πολλές και διάφορες.
Ιδιαίτερο πρόβλημα ύδρευσης όμως αντιμετωπίζει  και η πόλη των Σαπών.
Το διοικητικό κέντρο μιας ολόκληρης περιοχής, με μεγάλο αριθμό δημόσιων υπηρεσιών, με τον οικισμό των Παλιννοστούντων και με πληθυσμό περίπου 5.000 κατοίκων δεν υδροδοτείται επαρκώς.
 Το πρόβλημα της ύδρευσης των Σαπών έχει τις ρίζες του στην δεκαετία του 80.
Στις αρχές της δεκαετίας έπαψε να επαρκεί το νερό που υδροδοτούσε την πόλη από την Αύρα.
Στα μέσα της ίδιας δεκαετίας και συγκεκριμένα το 1986 έγινε νέο εξωτερικό δίκτυο που μεταφέρει νερό στην πόλη από την περιοχή των Πετρωτών.
Το δίκτυο αυτό όμως από την κατασκευή του ήταν προβληματικό και παρουσίαζε πολύ συχνά βλάβες.
Το 2001 προεντάχθηκε στο ταμείο συνοχής έργο ύδρευσης και βιολογικού καθαρισμού ύψος 4,5 δις δραχμών από τον τότε Δήμο Σαπών που θα έλυνε όλα τα προβλήματα.
Δυστυχώς όμως η επόμενη διοίκηση του Δήμου δεν κατόρθωσε να το αξιοποιήσει.
Έτσι το 2010 ξεκίνησε η αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Σαπών έργο το  οποίο ακόμη δεν έχει λειτουργήσει.
Σήμερα οι Σάπες αντιμετωπίζουν πάλι σοβαρά προβλήματα ύδρευσης τα οποία εν μέσω καλοκαιριού γίνονται εντονότερα.
Η ενέργειες  που επιβάλλεται  κατα τη γνώμη μας να προβεί η Δημοτική Αρχή είναι:

- Άμεσα  κατασκευή  νέας δεξαμενής 1000 κ.β. που θα λειτουργεί συμπληρωματικά  και με την μορφή συγκοινωνούντων δοχείων με την υπάρχουσα δεξαμενή, για μεγαλύτερη αυτάρκεια σε περίπτωση βλάβης.
Ανόρυξη νέων γεωτρήσεων, συντήρηση εκβάθυνση και αναβάθμιση των υφιστάμενων, ώστε να εξασφαλίζονται επαρκείς ποσότητες νερού.
- Βραχυπρόθεσμα εξασφάλιση πίστωσης και ολοκλήρωση του έργου ύδρευσης με βάση την μελέτη του 2001 για τις Σάπες και τα χωριά που ανάμεσα στα άλλα προέβλεπε: νέο εξωτερικό δίκτυο από τα Πετρωτά στην δεξαμενή των Σαπών, αντικατάσταση δικτύων στους οικισμούς, νέες δεξαμενές στα χωριά, συντηρήσεις παλαιών δεξαμενών, νέες γεωτρήσεις, μεταφορά νερού και από άλλα σημεία, εφεδρικές γεωτρήσεις, νέα δεξαμενή για τον οικισμό Ποντίων Σαπών κ.α.
Με αυτόν τον τρόπο και αυτή τη σειρά πρέπει να προχωρήσουν οι διοικούντες για να αντιμετωπιστεί αρχικά επί της ουσίας και να ξεπεραστεί οριστικά ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί χιλιάδες Σαπαίους.
Η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να κατανοήσει το πρόβλημα, να αντιληφθεί τις διαστάσεις του και να προχωρήσει έστω και τώρα πρακτικά στην αντιμετώπισή του.

Να προχωρήσει ορθολογικά  και με σωστή ιεράρχηση.
Πρώτα λοιπόν κατασκευή και λείτουργία  μιας νέας δεξαμενής για τις Σάπες και μετά οποιοδήποτε άλλο βήμα.!

Δεν υπάρχουν σχόλια: