Τρίτη 2 Απριλίου 2024

Οδηγίες πρόληψης των ζημιών από ακρίδες από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ροδόπης

 


Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ροδόπης (Τμήμα Ποιοτικού και ΦυτοϋγειονομικούΕλέγχουΠ.Ε. Ροδόπης) εξέδωσε τις παρακάτω οδηγίεςπρος κάθε ενδιαφερόμενο (φορείς ή και ιδιώτες) για την έγκαιρη πρόληψη και αντιμετώπιση των ζημιών σε καλλιέργειες από ακρίδες:

Βασική προϋπόθεση για την πρόληψη των ζημιών από ακρίδες αποτελεί ο έγκαιρος εντοπισμός των «ακριδοκηλίδων» και η άμεση καταπολέμηση του πληθυσμού τους, δηλαδή στο ανήλικοστάδιο «προνύμφη» και πριν την ενηλικίωση, όπου ξεκινάει η πτήση του εντόμου. Η πρόληψη είναι εξαιρετικά σημαντική δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε έξαρση της εμφάνισης του πληθυσμού τους σε περιοχές της Ροδόπης.

Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι αλλά και τα όργανα των Δασικών υπηρεσιών καλούνται να ειδοποιούν την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ροδόπης (στα τηλέφωνα 2531350420 ή 408 ή 439) και τους αντίστοιχους Δήμους, μόλις αντιληφθούν την εμφάνιση των εστιών εκκόλαψης (πρώτες κηλίδες) περίπου στις αρχές του μήνα Απρίλη. Αυτό θα βοηθήσει ώστε να πραγματοποιηθεί η έγκαιρη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την οργάνωση συνεργείων ανίχνευσης και καταπολέμησης των ακρίδων και να αποφευχθούν ζημιές στις καλλιέργειες της περιοχής.

Επιβάλλεται να γίνεται συλλογική καταπολέμηση με επίβλεψη και ευθύνη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ροδόπης (Τμήμα Ποιοτικού και ΦυτοϋγειονομικούΕλέγχου Π.Ε. Ροδόπης), κατόπιν κήρυξης της περιοχής ως ακριδόπληκτης. 

Από το γραφείο

Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ροδόπης

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: