Πέμπτη 11 Απριλίου 2024

«Ενεργειακή Αναβάθμιση Η/Μ Εξοπλισμού Αντλιοστασίων Ύδρευσης Δήμου Μαρωνείας – Σαπών». ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΕ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΧΩΡΙΣ ΚΩΛΥΣΙΕΡΓΙΕΣ

 


Πριν από λίγες ημέρες το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρωνείας Σαπών όρισε, όπως προβλέπει ο νόμος, την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ενός μεγάλου και πολύ σημαντικού έργου για τον Δήμο και τους κατοίκους του.

 Πρόκειται για το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Η/Μ Εξοπλισμού Αντλιοστασίων Ύδρευσης Δήμου Μαρωνείας – Σαπών».

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 4.339.557 ευρώ που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης” εξασφαλίστηκε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή το έτος 2022 και δημοπρατήθηκε το έτος 2023, επίσης από την προηγούμενη δημοτική αρχή.

 Πρόκειται για ένα έργο ύψιστης σημασίας που θα εξοικονομήσει ενέργεια, θα βελτιστοποιήσει τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, θα περιορίσει τις εκπομπές άνθρακα και τελικά θα ελαττώσει το ενεργειακό αποτύπωμα του Δήμου Μαρώνειας – Σαπών.

Συγχρόνως, με την ανάπτυξη του συστήματος θα δημιουργηθούν αυτομάτως και επιπρόσθετες θετικές επιδράσεις, που αφορούν στην κατακόρυφη μείωση των λειτουργικών εξόδων του Δήμου στην ύδρευση, αλλά και  στην εξασφάλιση όλων των παραπάνω με τον πλέον οικονομικό τρόπο και την μείωση της  επιβάρυνσης των καταναλωτών.

Ο βασικός σκοπός του έργου είναι η συλλογή, επεξεργασία και παρακολούθηση των δεδομένων που σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας, ο εκσυγχρονισμός και η αντικατάσταση του υφιστάμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού από νέο, σύγχρονο και με βελτιωμένα ενεργειακά χαρακτηριστικά και ο συσχετισμός της λειτουργίας των εγκαταστάσεων και της ενέργειας που καταναλώνεται με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων, μετρητών ενέργειας, ηλεκτρικών πινάκων ελέγχου εγκαταστάσεων ύδρευσης που θα είναι εγκατεστημένοι και σε γεωτρήσεις, η προμήθεια επικοινωνιακού εξοπλισμού κ.ά. Περιλαμβάνει τις κυριότερες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των αντλιοστασίων και των γεωτρήσεων ύδρευσης της αρμοδιότητας του Δήμου Μαρώνειας – Σαπών, με στόχο την ενεργειακή τους αναβάθμιση, καθώς και την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων παρακολούθησης και ελέγχου της ενέργειας που καταναλώνεται, βασισμένες σε ευφυή συστήματα λογισμικού.

Το έργο περιλαμβάνει συνολικά 59 σημεία εγκατάστασης του εξοπλισμού σε αντλιοστάσια και γεωτρήσεις του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών. Το σημαντικό είναι ότι μέσω του συγκεκριμένου έργου, εκτός από τα παραπάνω οφέλη που θα αποκομίσει ο Δήμος θα έχει στη διάθεση του και εφεδρικό εξοπλισμό η προμήθεια του οποίου προβλέπεται από το έργο.

Ευελπιστούμε ότι το σημαντικό αυτό έργο που τόσο ανάγκη έχει ο τόπος μας και αποτελούσε επιθυμία και επιδίωξη των δημοτών για πολλά χρόνια, θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί κανονικά και μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά περιθώρια .

Δεν υπάρχουν σχόλια: