Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024

Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής επιτροπής στον κυνηγετικό σύλλογο Σαπών

 

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΠΩΝ

Σάπες 27/2/2024

Αρ.Πρωτ.24

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Σαπών

 

                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 Σε Συνεδρίαση που πραγματοποίησε το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Σαπών στις 19/2/2024 καλεί τα μέλη που θεώρησαν την άδεια θήρας τους για την Κυνηγετική περίοδο 2023-2024 στην  Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου με Αρχαιρεσίες που θα πραγματοποιηθεί  στις 14 Απριλίου 2024 ημέρα Κυριακή και ώρα 8:00 π.μ. στα γραφεία του συλλόγου Μαρινάκη 13-Σάπες με τα εξής θέματα:

Θέμα 1°)Εκλογή προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και μελών της εφορευτικής επιτροπής .

Θέμα 2°)Διοικητικός Απολογισμός του Δ/Σ για το έτος 2023.

Θέμα3°)Έγκριση Απολογισμού εσόδων και εξόδων έτους 2023.

Θέμα 4°)Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων έτους 2024.

Θέμα 5°)Έγκριση εκτάκτων εισφορών.

Θέμα 6°)Πρόσληψη εποχιακού θηροφύλακα.


Θέμα 7°)Προτάσεις μελών.

Θέμα 8°)
Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής επιτροπής.

 Και ότι άλλα θέματα προκύψουν κατά την διάρκεια της συνεδρίασης.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η δεύτερη και τελευταία συνεδρίαση βάσει του καταστατικού του συλλόγου θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 21 Απριλίου 2024 την ίδια ώρα στο Συνεδριακό Κέντρο Σαπών με τα ίδια θέματα.

Αιτήσεις υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο και για την Ελεγκτική επιτροπή θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 5 Απριλίου 2024 και ώρα 14:00 στα γραφεία του Συλλόγου.

Παρακαλούμε την ημέρα των Αρχαιρεσιών τα μέλη του συλλόγου να έχουν μαζί τους την άδεια θήρας.

 

                                                              Με τιμή

                                              Το Δ/Σ του Κυνηγετικού

                                                   Συλλόγου Σαπών

 

     

               

Δεν υπάρχουν σχόλια: