Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024

Συγκρότηση σε Σώμα της Τοπικής Διοίκησης του 1ου Περιφερειακού Τμήματος Θράκης

 


Όπως ανακοινώθηκε, κατόπιν της εξαγωγής των οριστικών αποτελεσμάτων της εκλογικής διαδικασίας της 10ης Δεκεμβρίου 2023 του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας και σύμφωνα με την συνεδρίαση της 12ης Ιανουαρίου του 2024 του 1ου Περιφερειακού Τμήματος Θράκης συγκροτήθηκε σε σώμα η Τοπική Διοίκηση.

Η σύνθεση της Διοίκησης του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης του Ο.Ε.Ε έχει ως εξής:

Πρόεδρος : Μήτσικας Ιωάννης

Αντιπρόεδρος: Δραγανίδης Πασχάλης

Γεν. Γραμματέας: Λάπατας Αθανάσιος

Οικονομικός Επόπτης: Μαλτέζος Φώτιος

Μέλη: Δράκος Δημήτριος, Παύλου Θεόδωρος, Λεοντίδου Κωνσταντίνα

Δεν υπάρχουν σχόλια: