Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023

Ντίνος Χαριτόπουλος : «Πετύχαμε πολλά και αφήσαμε μία σπουδαία παρακαταθήκη έργων στο Δήμο Μαρωνείας - Σαπών»


«Όλα αυτά τα χρόνια καταβάλαμε μία σημαντική προσπάθεια που συχνά κληθήκαμε να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας» ανάφερε ο Δήμαρχος Μαρώνειας Σαπών Ντίνος Χαριτόπουλος συνοψίζοντας σήμερα το έργο της τετραετίας που εκπνέει επισημαίνοντας την έννοια της «συλλογικότητας» στην προσπάθεια αυτή .

«Πετύχαμε πολλά .Ο στόχος για επανεκκίνηση του Δήμου Μαρώνειας Σαπών σε μεγάλο βαθμό επιτεύχθηκε. Η επανεκκίνηση έγινε πράξη» ανάφερε χαρακτηριστικά

«Ήταν μία δύσκολη θητεία .Αντιμετωπίσαμε με επιτυχία την υγειονομική κρίση αλλά και αντιξοότητες που προέκυψαν από τις πυρκαγιές ,της πλημμύρες αλλά και τα άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα « δήλωσε ο κ Χαριτόπουλος .

Ακολούθως έκανε μία αναφορά στα έργα ύψους 15 εκ ευρώ περίπου εκ των οποίων άλλα βρίσκονται σε εξέλιξη ,άλλα σε φάση συμβάσεων και άλλα  υπό δημοπράτηση με κυριότερα την αλλαγή και τον εκσυγχρονισμό των αντλιοστασίων του Δήμου ,το νέο Βιολογικό Σταθμό των Σαπών στο Αρσάκειο,το νέο εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης των Σαπών ,τις συνδέσεις με το αποχετευτικό των Σαπών ,τα γήπεδα των Σαπών και της Ξυλαγανής ,την συντήρηση των σχολικών μονάδων της ΔΕ Μαρώνειας ,την συντήρηση του Συνεδριακού Κέντρου στις Σάπες ,τον εξωραϊσμό του χώρου «Δενδράκι» Σαπών ,η αξιοποίηση του Σπηλαίου του Πολύφημου Μαρώνειας ,το νέο Δημοτικό Κυνοκομειίο κα.

Ο Δήμαρχος Μαρώνειας Σαπών για την νέα περίοδο ανάφερε ότι ως Αντιπολίτευση θα στηρίξει τις θετικές πρωτοβουλίες της νέας διοίκησης και θα εναντιωθεί σε εκείνες που δεν θεωρεί ότι θα είναι για το καλό του Δήμου :

«Είμαι ενεργός 30 χρόνια στην Αυτοδιοίκηση και υπηρέτησα το Δήμο και από θέσεις διοίκησης αλλά και αντιπολίτευσης. Θα δουλέψουμε ως αντιπολίτευση δημιουργικά ,παραγωγικά και εποικοδομητικά .Ότι θετικό υπάρχει θα το επικροτούμε και θα το στηρίζουμε και ότι θα είναι κατά την άποψή μας αρνητικό θα το κατακρίνουμε και θα προσπαθήσουμε να το αποτρέψουμε»

Συγκεκριμένα ο κ. Δήμαρχος παρέθεσε τον κατάλογο των έργων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη σον Δήμο Μαρωνείας - Σαπών :

 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ, προϋπολογισμός 1.677.493,70 ευρώ από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ.

 

Το έργο αφορά την προμήθεια και την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων και λοιπού εξοπλισμού σύγχρονης τεχνολογίας LED και την παροχή υπηρεσιών για την αναβάθμιση του φωτισμού των δημοσίων χώρων όλων των οικισμών του Δήμου, ήτοι του φωτισμού των οδών, πλατειών, πάρκων, παιδικών χαρών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων. Θα επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον κατά 40%       10ετής σύμβαση

 

 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΑΠΩΝ, προϋπολογισμός 1.400.000,00 ευρώ, από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

 

Το έργο αφορά στην κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού ο οποίος θα ξεκινάει από την περιοχή του Πρωτάτου και θα καταλήγει στη συγκεντρωτική δεξαμενή στο υδραγωγείο Σαπών.  Εξασφαλίζει την επάρκεια του νερού στον οικισμό των Σαπών, στον Μόνιμο Οικισμό Ποντίων στις Σάπες, στο Αρσάκειο και αν χρειαστεί μελλοντικά και σε άλλους οικισμούς

 

 1. ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΔΕΝΔΡΑΚΙ ΣΤΙΣ ΣΑΠΕΣ               προϋπολογισμός 136.400,00       , από το πρόγραμμα LEADER

 

Θα δημιουργηθεί κέντρο πληροφόρησης το οποίο θα μπορεί να το επισκέπτεται το κοινό και να ενημερώνεται για την πολιτιστική και οικολογική αξία της ευρύτερης περιοχής, σύγχρονοι τραπεζοπάγκοι,  χώροι ανάπαυσης και περισυλλογής, λιθόστρωτοι διάδρομοι και μονοπάτια, ράμπες για εύκολη πρόσβαση ΑμεΑ, ξύλινα κάγκελα, πέτρινη περίφραξη.       

 

 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΕΛ ΣΑΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ-Β' ΦΑΣΗ (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) [ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΑΠΩΝ], προϋπολογισμός 2.220.000,00  Συγχρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 2014-2020, Ταμείο Συνοχής και το Ε.Υ.Δ / Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης»"            

 

Αναλύεται σε υδραυλικά, ηλεκτρομηχανολογικά έργα και υποδομές επεξεργασίας νερού και αποβλήτων όπως δεξαμενές, κτίρια διοίκησης, κέντρο ελέγχου, αποθήκης κ.α.   

 

 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ προϋπολογισμός               119.650,00 ευρώ                 από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ        

Προβλέπει την προμήθεια των δύο σαρώθρων και του συνοδευτικού εξοπλισμού (ενός κάδου εκσκαφής γενικής χρήσης και ενός τρυπανιού με μοτέρ-αρίδας),

 

 1. ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ  Δ.Ε ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ                προϋπολογισμός:. 146.243,03  ευρώ από το πρόγραμμα               ΥΠΕΣΔΔΑ

 

Προβλέπει εργασίες στα σχολεία: Νηπιαγωγεία Βέννας Αμαράντων, Ξυλαγανής, Δημ. Σχολείο και Γυμνάσιο Ξυλαγανής. Προβλέπονται, μεταξύ άλλων, εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης στις στέγες των σχολικών μονάδων, εργασίες αποκατάστασης μόνωσης και φθορών πλάκας εσωτερικά και εξωτερικά και τοποθέτηση νέων υλικών. Αντικατάσταση κουφωμάτων, κά.          

 

 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΑΠΩΝ, προϋπολογισμός 580.000,00  ευρώ από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)    

Κατασκευή σχεδόν 1.300 ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων στο νέο δίκτυο αποχέτευσης της πόλης των Σαπών,  το κόστος των οποίων δεν θα επιβαρυνθούν κάτοικοι και ιδιοκτήτες, καθώς χάρη στις παρεμβάσεις που έγιναν από τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Μαρωνείας- Σαπών για τη διασφάλιση των απαραίτητων κονδυλίων, θα χρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με περίπου 700.000 ευρώ.

 

 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ, με προϋπολογισμό 4.339.557,32 ευρώ, από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ        

 

Σκοπός του έργου είναι η συλλογή, επεξεργασία και παρακολούθηση των δεδομένων που σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας, ο εκσυγχρονισμός και η αντικατάσταση του υφιστάμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού από νέο, σύγχρονο και με βελτιωμένα ενεργειακά χαρακτηριστικά. Θα γίνει προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων, μετρητών ενέργειας, ηλεκτρικών πινάκων ελέγχου εγκαταστάσεων ύδρευσης που  θα είναι εγκατεστημένοι και σε γεωτρήσεις, η προμήθεια επικοινωνιακού εξοπλισμού κ.ά    

 

 

 

 1. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017, προϋπολογισμός 147.500,00  ευρώ, από το ΥΠΕΣΔΔΑ     

 

Προβλέπει οικοδομικές, υδραυλικές, ηλεκτρομηχανολογικές και άλλες εργασίες στους παιδικούς σταθμούς των Σαπών και της Ξυλαγανής, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.        12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

 

 1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: ΣΑΠΕΣ – ΞΥΛΑΓΑΝΗ, προϋπολογισμός 599.041,64 ευρώ, από το πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ   

 

Προβλέπονται, εργασίες σε κτιριακές υποδομές και στον περιβάλλοντα χώρο: αντικατάσταση και κατασκευή χλοοτάπητα καθώς και εγκατάσταση – κατασκευή υπόγειων συστημάτων άρδευσης του, κατασκευές κιγκλιδωμάτων ασφαλείας επί των κερκίδων, ράμπες ΑμεΑ, τοποθέτηση στεγάστρων και πάγκων κ.ά.. 

 

 

 1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ, προϋπολογισμός 230.000,00 ευρώ από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-2027 (ΠΕΠ Αν. Μακ. Θράκης)"             

 

Το έργο αφορά εργασίες και παρεμβάσεις στις περιοχές Βάκων, Μαρώνειας, Αμαράντων, Ισάλου, Βέννας καθώς και άλλων οικισμών του Δήμου. Η παρέμβαση έχει ως σκοπό την ελαχιστοποίηση του κινδύνου πλημμύρας εντός των οικισμών όπως και την ασφαλή και απρόσκοπτη διέλευση ανθρώπων και οχημάτων από τα σημεία παρέμβασης.

 

 1. ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΑΠΩΝ, προϋπολογισμός 190.000,00  ευρώ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ                

 

Επισκευή και συντήρηση οικοδομικού χαρακτήρα για την αντιμετώπιση προβλημάτων, όπως είναι η αποκατάσταση φθορών σε βαφές και επιχρίσματα, η αντικατάσταση επενδύσεων οροφής, η στεγανοποίηση της οροφής, η αντικατάσταση ψευδοροφής, η επισκευή ηλεκτρολογικών στοιχείων και εργασίες αποκατάστασης και επισκευής μεμονωμένων στοιχείων των κτιρίων όπως κουφώματα, υδραυλικά, κλπ.. Περιλαμβάνει επίσης επεμβάσεις στους εξωτερικούς χώρους.

 

 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ, προϋπολογισμός 204.772,88  ευρώ, από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ               

 

Περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε πάρκα, σχολεία και κοινόχρηστους χώρους (πάρκο Σαπών, πάρκο Αρίσβης, Δημοτικό σχολείο Ξυλαγανής, κοινόχρηστος χώρος παραλιακού οικισμού Αλκυώνας).

 

 1. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΣΑΠΩΝ, προϋπολογισμός 146.350,00 ευρώ από  ΥΠΕΣΔΔΑ     

 

Προβλέπει εργασίες  επισκευής και συντήρησης σε: 1o, 2ο  Νηπιαγωγείο Σαπών και Αμφίων, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο Σαπών. Εργασίες αποκατάστασης μόνωσης και φθορών πλάκας, εργασίες υγρομόνωσης στεγών, αντικαταστάσεις σωμάτων θέρμανσης, αντικεραυνική προστασία, εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης εσωτερικά και εξωτερικά των κτιρίων, καθαρισμός και συντήρηση περιμετρικών υδρορροών, αντικαταστάσεις κουφωμάτων, εργασίες σε λεβητοστάσια κτλ

 

 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΣΑΚΕΙΟ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ), προϋπολογισμός 951.000,00 ευρώ από το πρόγραμμα  ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

 

Το έργο αφορά στην κατασκευή πλήρους εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Αρσακείου.  Το  εσωτερικό δίκτυο θα συνδεθεί απευθείας με τον Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό Σαπών που διέρχεται μέσω του οικισμού σε επιλεγμένες θέσεις και οδηγεί απευθείας προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Σαπών.  Στο δίκτυο προβλέπονται επίσης συνολικά 315 ιδιωτικές συνδέσεις ακαθάρτων για το σύνολο των οικιών με ενεργά υδρόμετρα

 

 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ, προϋπολογισμός 372.000,00  από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

 

Θα κατασκευαστεί σε δημοτική έκταση 19.479,00τ.μ. στην περιοχή μεταξύ Αετοκορυφής και Αετολόφου. Το έργο προβλέπει ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές  εγκαταστάσεις όπως ύδρευσης και αποχετεύσεως λυμάτων και όμβριων, εγκαταστάσεις κλιματισμού κ.ά.                

 

 1. ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ, προϋπολογισμός 101.171,84 ευρώ , από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

       

Προβλέπει έργα εκσυγχρονισμού, συντήρησης και αναβάθμισης στις γεωτρήσεις και τις δεξαμενές του Δήμου, με στόχο η υπηρεσία ύδρευσης, χωρίς να μεταφέρεται στο αντλιοστάσιο, να παρακολουθεί την ομαλή λειτουργία και την ποσότητα νερού που υπάρχει στα σημεία του δικτύου.               

 

 1. ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΓΙΑ ΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΠΟΛΥΦΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ, προϋπολογισμός 750.000,00  ευρώ                     

Συναφθείσα, μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού -Περιφέρειας ΑΜΘ-Δήμου Μαρωνείας-Σαπών, Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για το έργο που έχει ως αντικείμενο έχει την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών και μελετών εφαρμογής προκειμένου να καταστεί δυνατή η προστασία, η ανάπτυξη και η βιώσιμη αξιοποίηση του σπηλαίου και η ανάδειξη του σε σημαντικό πόλο αναφοράς και ενδιαφέροντος σε παγκόσμια κλίμακα.           

 

 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ Ή ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ, προϋπολογισμός 219.625,08  ευρώ από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ          

 

Προβλέπει την τοποθέτηση και λειτουργία και άλλων παιδικών χαρών στους οικισμούς του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών μεταξύ των οποίων:  Σάπες, Τσιφλίκι, Πρωτάτο, Έβρενο, Ιάσιο, Ν. Σάντα, Βέλκιο, Καλλιθέα, Πάμφορο και Προφήτη Ηλία, κ.ά.

 

 1. ΔΡΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ, προϋπολογισμός 374.240,00 ευρώ, από το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  (ΕΤΠΑ)"          

 

Ο Δήμος στοχεύει σε μία ολοκληρωμένη ψηφιακή μετάβαση για την κάλυψη των αναγκών του και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και είναι οι ακόλουθες:

• Οργάνωση Γραφείου Κίνησης και Διαχείριση Δημοτικού στόλου οχημάτων

• Ψηφιακή Πλατφόρμα διαχείρισης ευπαθών ομάδων

• Σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και ψηφιακών υπογραφών

• Σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών πληρωμών

• Κεντρικό ενιαίο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πολιτών  και αντιμετώπισης κινδύνων (σεισμοί, πλημμύρες, πανδημίες κτλ). Το σύστημα θα αποτελεί δράση αντιμετώπισης αυξημένης επικινδυνότητας, όπως αστικά πάρκα, δάση, ποτάμια, ρέματα κ.ά.

               

Δεν υπάρχουν σχόλια: