Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2023

ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΙΧΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Κ. ΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Εποικοδομητικές συναντήσεις με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον Πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και στελέχη Υπουργείων είχε αυτές τις ημέρες στην Αθήνα ο Δήμαρχος Μαρωνείας-Σαπών κ. Ντίνος Χαριτόπουλος.

Αρχικά ε


ίχε γόνιμη συνάντηση με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, με τον οποίο συζητήθηκε το έργο του ψηφιακού μετασχηματισμού, την πρόταση ύψους 374.000 ευρώ που είχε υποβάλλει ο Δήμος προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για χρηματοδότηση.

Ο κ. Παπαστεργίου διαβεβαίωσε τον Δήμαρχο ότι το έργο θα προωθηθεί αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα και τη σημασία του για τον Δήμο Μαρωνείας-Σαπών, καθώς στοχεύει σε μία ολοκληρωμένη ψηφιακή μετάβαση για την κάλυψη των αναγκών του, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του προς τους πολίτες και τη δημιουργία συστήματος προειδοποίησης και αντιμετώπισης κινδύνων από πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμούς κτλ.

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κ. Δημήτρη Σταμάτη προκειμένου να συζητήσουν την πορεία της χρηματοδότησης έργων που υλοποιεί ο Δήμος με πόρους από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Τέλος ο κ. Χαριτόπουλος συναντήθηκε με στελέχη Υπουργείων για την προώθηση θεμάτων αιχμής του Δήμου Μαρωνείας- Σαπών

Δεν υπάρχουν σχόλια: