Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023

ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΙΜΙΑΣ ΚΑΡΑΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 Τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 29ης Νοεμβρίουἐ. ἒ., καὶ ἐν ὄψει τῆς Ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, ὁΣεβασμιώ­τατος μὲ τὸν ἱερό Κλῆρο καὶ τὸν φιλόχριστο Λαό τῆς Μητροπόλεώς μας,θὰ ὑποδεχθοῦνστὸν Ἱερό Ἐνοριακό Ναό Ἁγίας Βαρβάρας Κομοτηνῆςτὴν Τιμία Κάρα τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τρίκκης, Γαρδικίου καὶ Πύλης.

Ἡ Τιμία Κάρα τῆς Ἁγίας θὰ παραμείνει στὸν Ἱερό Ναό ἕως τὸ Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023 καὶ καθημερινά μποροῦν οἱ πιστοί νὰ προσέρχονται γιὰ νὰ τὴν προσκυνήσουν.

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: