Τρίτη 13 Ιουνίου 2023

Από 12 Ιουνίου ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων ΟΣΔΕ

 

Από χθες Δευτέρα 12-06-2023, σύμφωνα με ενημέρωση του  ΥΠ.Α.Α.Τ (Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων),  οι παραγωγοί και οι φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ΟΣΔΕ θα μπορούν να επεξεργάζονται και να υποβάλουν τις ΕΑΕ 2023 στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του gov.gr.

 Την Παρασκευή 09 Ιουνίου εκδόθηκαν τρείς αποφάσεις  οι οποίες περιγράφουν:

 1.      Τις δεσμεύσεις που πρέπει να τηρούν οι γεωργοί προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι κοινοτικών ενισχύσεων (αιρεσιμότητα) (ΦΕΚ Β΄3777/9-6-23)

2.      Το οικολογικό σχήμα της Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας  το οποίο διαθέτει τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό από τα οικολογικά σχήματα (ΦΕΚ Β΄3776/9-6-23)

3.      Τις ασυμβατότητες μεταξύ των οικολογικών σχημάτων ώστε να γνωρίζει ο παραγωγός πόσα και ποιά οικολογικά σχήματα μπορεί να ενεργοποιήσει στο αγροτεμάχιό του (ΦΕΚ Β΄3778/9-6-23)

Μέσα στις επόμενες  ημέρες θα  εκδοθούν και οι υπόλοιπες εφαρμοστικές αποφάσεις που αφορούν στις άμεσες ενισχύσεις του ΣΣ ΚΑΠ για το 2023-2027.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: