Κυριακή 26 Μαρτίου 2023

Επιστολή του βουλευτή Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Δημήτρη Χαρίτου στους τοπικούς φορείς

«Να αποτραπεί η κατάργηση της δεύτερης μονάδας της ΔΕΗ στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής»

Ο βουλευτής Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Δημήτρης Χαρίτου με επιστολή που έστειλε πρόσφατα σε τοπικούς φορείς με θέμα «Να αποτραπεί η κατάργηση της δεύτερης μονάδας της ΔΕΗ στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής», ενημερώνει ότι με το άρθρο 160 του νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων κα», που εισάγεται για ψήφιση την ερχόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια της Βουλής, υπάρχει κίνδυνος ακύρωσης της κατασκευής της δεύτερης μονάδας ηλεκτρικής ενέργειας στο εργοστάσιο της ΔΕΗ/ΑΗΣ στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής και τους καλεί να αναληφθούν κοινές πρωτοβουλίες ώστε να αποτραπεί η ψήφιση της εν λόγω ρύθμισης, που αποτελεί αδικία για την περιοχή.

Συνημμένα της επιστολής του βουλευτή Ροδόπης, το από 19/4/2021 σχετικό έγγραφο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) και το άρθρο 160 του νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων κα».

 Θέμα επιστολής : «Να αποτραπεί η κατάργηση της δεύτερης μονάδας της ΔΕΗ στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής»

Στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων κα» που εισάγεται για ψήφιση την ερχόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια της Βουλής, με τις ρυθμίσεις του άρθρου 160 ακυρώνεται η κατασκευή της δεύτερης μονάδας ηλεκτρικής ενέργειας στο εργοστάσιο της ΔΕΗ/ΑΗΣ στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής. Πιο συγκεκριμένα στο εν λόγω άρθρο προβλέπεται ότι «υφιστάμενες άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τις οποίες δεν έχει χορηγηθεί Προσφορά Σύνδεσης παύουν αυτοδικαίως». Σε αυτό ακριβώς το στάδιο βρίσκεται η δεύτερη μονάδα, αφού με την αριθμ. 130/2021 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας νέας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην εταιρεία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού-ΔΕΗ Α.Ε» στο εργοστάσιο ΔΕΗ/ΑΗΣ στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής, συνολικής ισχύος 665 ΜW. Ενώ όπως προκύπτει από την απάντηση της ΡΑΕ στην υπ’ αριθμ. 5902/12.04.2021 ερώτηση που είχα καταθέσει στη Βουλή η νέα αδειοδοτημένη μονάδα της ΔΕΗ στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής δεν έχει προσφορά σύνδεσης από τον ΑΔΜΗΕ.

Πρόκειται για μια αρνητική εξέλιξη για τη Ροδόπη, για ένα έργο στρατηγικής σημασίας όπως η δεύτερη μονάδα της ΔΕΗ για την ανάπτυξη της περιοχής που θα συνέβαλε στην ενίσχυση της εργασίας και στην τόνωση της τοπικής οικονομίας, αφού με τυχόν ψήφιση της εν λόγω ρύθμισης υπάρχει άμεσος κίνδυνος ακύρωσης της νέας μονάδας.

Η κατασκευή και λειτουργία της δεύτερης μονάδας στο εργοστάσιο ΔΕΗ/ΑΗΣ στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής είναι ένα αίτημα που διεκδικήθηκε από κοινού με τους παραγωγικούς φορείς. Υπήρξαν πρωτοβουλίες και από την δική μου πλευρά ώστε να προωθηθεί. Ως εκ τούτου θεωρώ ότι είναι υποχρέωση όλων μας να αναληφθούν κοινές πρωτοβουλίες ώστε να αποτραπεί η ψήφιση της εν λόγω ρύθμισης, που αποτελεί αδικία για την περιοχή.

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-3-2023

Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΙΤΟΥ

 Πίνακας Αποδεκτών:

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΟΕΒΕΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜ-Θ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΕΤΕ

 

ΑΡΘΡΟ 160

«Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής – Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 – Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του περιβάλλοντος»

Άρθρο 160

Απαγόρευση έκδοσης νέων αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο ή πετρελαϊκά προϊόντα - Παύση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας - Δυνατότητα μετατροπής αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε άδειες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας - Τροποποίηση άρθρου 132 ν. 4001/2011

Στο άρθρο 132 του ν. 4001/2011 (Α’ 179), περί αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αντικαθίσταται η παρ. 14, ως προς την απαγόρευση χορήγησης νέων αδειών παραγωγής, προστίθεται παρ. 15, και οι παρ. 14 και 15 διαμορφώνονται ως εξής:

 «14. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν εκδίδονται νέες άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εγκαταστάσεις με καύσιμο λιθάνθρακα, λιγνίτη, φυσικό αέριο ή πετρελαϊκά προϊόντα. Υφιστάμενες άδειες παραγωγής για τις οποίες δεν έχει χορηγηθεί Προσφορά Συνδεσης μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, παύουν αυτοδικαίως. Το ίδιο ισχύει για κάθε άλλη αδεια ή εγκριση που έχει χορηγηθεί στους εν λόγω σταθμούς. Η τροποποίηση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εγκαταστάσεις με καύσιμο λιθάνθρακα, λιγνίτη, φυσικό αέριο ή πετρελαϊκά προϊόντα είναι δυνατή εφόσον δεν αφορά στην αύξηση ισχύος των μονάδων παραγωγής, με εξαίρεση σταθμούς που βρίσκονται σε λειτουργία ή δοκιμαστική λειτουργία, για τους οποίους επιτρέπεται και η τροποποίηση για την αύξηση της ισχύος τους. Οι άδειες παραγωγής του προηγούμενου εδαφίου δύναται να τροποποιούνται και λόγω αλλαγής καυσίμου σε καύσιμο με χαμηλότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής στα νησιά που αδειοδοτούνται για λόγους εφεδρείας και σταθμούς Σ.Η.Θ.Υ.Α..

 15. Οι υφιστάμενες άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εγκαταστάσεις με καύσιμο λιθάνθρακα, λιγνίτη, φυσικό αέριο ή πετρελαϊκά προϊόντα για τις οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχει χορηγηθεί Προσφορά Σύνδεσης και δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία ή δοκιμαστική λειτουργία, δύνανται έως την 30ή Ιουνίου 2023 να μετατραπούν σε άδειες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, μετά από αίτημα των κατόχων των αδειών παραγωγής στη Ρ.Α.Α.Ε.Υ.. Η ισχύς (MW) της άδειας αποθήκευσης δεν δύναται να υπερβαίνει το ήμισυ της ισχύος της υφιστάμενης άδειας παραγωγής. Για τη μετατροπή της άδειας παραγωγής και τη χορήγηση της άδειας αποθήκευσης εφαρμόζεται το άρθρο 132ΣΤ. Οι οικείες Προσφορές Σύνδεσης, οι αποφάσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης, καθώς και κάθε άλλη άδεια ή έγκριση τροποποιούνται ως προς την τεχνολογία και τη νέα ισχύ των σταθμών, έπειτα από σχετικό αίτημα των κατόχων των αδειών αποθήκευσης. Για τους σταθμούς της παρούσας ισχύουν οι περιορισμοί έγχυσης για προκαθορισμένες χρονικές περιόδους, εντός της ημέρας που επιβάλλονται κάθε φορά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: