Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΠΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

 

Μετά και την νέα επίκαιρη ερώτηση του Ιλχάν Αχμέτ  

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΠΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ü  Ειδική στρεμματική ενίσχυση για ορεινές και μειονεκτικές περιοχές με πράσινο φως από την Ε.Ε.

ü  Αίτημα του ΥΠΑΑΤ για ενεργοποίηση του άρθρου 219 «Μέτρα κατά της διατάραξης της αγοράς» για να αποζημιωθούν οι καπνοπαραγωγοί για τις απώλειες από την ασθένεια του 2022       

 Σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ροδόπης, Ιλχάν Αχμέτ, απάντησε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σίμος Κεδίκογλου με θέμα «την εφαρμογή της Έκθεσης Διακομματικής Επιτροπής για τον Στρατηγικό Αναπτυξιακό Σχεδιασμό ΑΜ-Θ και την Απευθείας χρηματική ενίσχυση από την Ε.Ε. για ορεινές και μειονεκτικές περιοχές».

Ο βουλευτής Ροδόπης, αποφασισμένος για την εφαρμογή του πορίσματος της διακομματικής επιτροπής, επανέφερε με την επίκαιρη ερώτησή του την πρόταση για στρεμματική ενίσχυση σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, όπως είναι αυτές που καλλιεργείται ο καπνός στην Θράκη, με στόχο την τόνωση του εισοδήματος των καπνοπαραγωγών, την συγκράτηση του πληθυσμού στους τόπους παραγωγής και τον δραστικό περιορισμό του φαινομένου της εξωτερικής και εσωτερικής μετανάστευσης.  

Σύμφωνα με τον κ. Ιλχάν Αχμέτ, υπάρχει σχετική ευρωπαϊκή μελέτη για την απευθείας χρηματική ενίσχυση (επιδότηση) από την Ε.Ε. για ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, οι οποίες καλλιεργούν ως επί το πλείστον καπνό ποικιλίας Μπασμά, ώστε να καλύπτεται η απώλεια εισοδήματος από τις χαμηλές αποδόσεις του παραγόμενου προϊόντος στο χωράφι, ενώ στην διάρκεια της αγόρευσής του υπενθύμισε τις παρεμβάσεις του στις Βρυξέλλες με τις ερωτήσεις που κατατέθηκαν για το θέμα αυτό στην ευρωβουλή καθώς και την έλευση στην Κομοτηνή του Διευθυντή της Διεύθυνσης Στρατηγικής, Απλοποίησης και Αναλύσεων Πολιτικής στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τάσου Χανιώτη.

Ο βουλευτής Ροδόπης ζήτησε από τον κ. Κεδίκογλου να δεσμευτεί για την σύσταση ειδικής επιτροπής από τον ΟΠΕΚΕ και τα υπουργεία Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να δοθεί η ενίσχυση αυτή πιλοτικά στην Θράκη.

Από την πλευρά του ο κ. Κεδίκογλου στην απάντησή επεσήμανε ότι «τόσο η καπνοκαλλιέργεια όσο και οι καπνοκαλλιεργητές επωφελούνται από το μέτρο 13: ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, εξισωτική αποζημίωση σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Στην επιλεξιμότητα του μέτρου εμπίπτουν όλα τα αγροτεμάχια στα οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, ενώ δικαιούχοι είναι τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα που είναι ενεργοί γεωργοί και ασκούν εμπορική δραστηριότητα εντός των περιοχών αυτών».

Ο ίδιος, τόνισε ότι μελετώνται από το ΥΠΑΑΤ οι τρόποι χρηματοδότησης σε συνεργασία με το ΥΠΟΙΚ για την ειδική στρεμματική ενίσχυση.

«Ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει η παραγωγή του καπνού ποικιλίας Μπασμά. Το ενδιαφέρον της χώρας μας είναι εύλογο και έντονο. Ο καπνός ανταποκρίνεται περισσότερο από άλλα προϊόντα προς τις φυσικές και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που επικρατούν σε ορισμένες περιοχές, ιδιαίτερα στη Θράκη, κυρίως στη Ροδόπη, γιατί μπορεί να αποδώσει ικανοποιητικό γεωργικό εισόδημα στα μικρά μεγέθη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που χαρακτηρίζουν γενικότερα τον ελληνικό κλήρο, ακόμα περισσότερο στη δική σας περιοχή. Απαιτεί επίσης μεγάλο αριθμό ημερομισθίων, αξιοποιώντας το εργατικό δυναμικό όλων των ηλικιών της αγροτικής οικογένειας, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο. Αξιοποιεί στην περίπτωση των ποικιλιών ανατολικού τύπου, όπως ο Μπασμάς, γεωργικές εκτάσεις μέτριας και χαμηλής παραγωγικής ικανότητας με εδάφη πετρώδη και χαλικώδη και πολλές φορές με μεγάλη κλίση, σημαντικό μέρος των οποίων δεν προσφέρονται για άλλες καλλιέργειες. Αυτά τα χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με τις κλιματολογικές συνθήκες, έχουν καταστήσει την καπνοπαραγωγή μία από τις παραδοσιακές καλλιέργειες στην περιοχή σας, αναντικατάστατη σε μεγάλο βαθμό», ανέφερε κατά την δευτερολογία του ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο κ. Κεδίκογλου κατέστησε σαφές ότι «ο καπνός δεν εξαιρείται από την ενίσχυση για ορεινές και μειονεκτικές περιοχές» και παρέσχε την διαβεβαίωση ότι «το Υπουργείο σχεδιάζει μια πολιτική που αφορά το σύνολο της παραγωγής και της καλλιέργειας καπνού ειδικά για τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της Ροδόπης και της Θράκης».

Τέλος, ο κ. Κεδίκογλου αποκάλυψε ότι με βάση την μελέτη που συντάχθηκε το 2018 για τις ζημιές που υπέστησαν τότε τα καπνά από την νεκρωτική ίωση, εστάλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αίτημα για την ενεργοποίηση του άρθρου 219,«Μέτρα κατά της διατάραξης της αγοράς» και αναμένεται η απάντησή προκειμένου να αποζημιωθούν οι καπνοπαραγωγοί και για τις περυσινές απώλειες που είχαν σε παραγωγή και εισόδημα από την ασθένεια που έπληξε και πάλι το προϊόν τους.       

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: