Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022

Βουλευτής Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Δημήτρης Χαρίτου: Να μοριοδοτηθούν για την ειδική εμπειρία που έχουν αποκτήσει ασκώντας τα καθήκοντα τους οι εργαζόμενοι του “Βοήθεια στο Σπίτι”

 

Ο βουλευτής Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Δημήτρης Χαρίτου ζήτησε, με αναφορά που κατέθεσε πρόσφατα, από τον υπουργό Εσωτερικών να μοριοδοτηθούν για την ειδική εμπειρία που έχουν αποκτήσει ασκώντας τα καθήκοντα τους οι εργαζόμενοι του “Βοήθεια στο Σπίτι”.

Αφορμή αποτέλεσε το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαρωνείας – Σαπών το οποίο ο βουλευτής Ροδόπης κατέθεσε διά του Προεδρείου της Βουλής προς τον Υπουργό Εσωτερικών ζητώντας απαντήσεις για το θέμα.

Όπως επισημαίνεται στο ψήφισμα οι πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την προκήρυξη 4Κ/2020 για τη στελέχωση του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”, έχουν δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες στο πρόγραμμα.

Συνημμένα η κατατεθείσα αναφορά και το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρωνείας – Σαπών.

         Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για Τον υπουργό Εσωτερικών

 Θέμα: Να μοριοδοτηθούν για την ειδική εμπειρία που έχουν αποκτήσει ασκώντας τα καθήκοντα τους οι εργαζόμενοι του “Βοήθεια στο Σπίτι”

 Ο βουλευτής Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Δημήτρης Χαρίτου καταθέτει προς τον Υπουργό Εσωτερικών ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαρωνείας – Σαπών με το οποίο ζητά να μοριοδοτηθούν για την ειδική εμπειρία που έχουν αποκτήσει ασκώντας τα καθήκοντα τους οι εργαζόμενοι του “Βοήθεια στο Σπίτι”.

Όπως επισημαίνεται στο ψήφισμα οι πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την προκήρυξη 4Κ/2020 για τη στελέχωση του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” το οποίο πλέον μεταφέρεται στους Δήμους, έχουν δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες στο πρόγραμμα. Το πρόβλημα προέκυψε όταν με την υπ' αριθμ. 1548/2022 απόφαση του το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε την 4Κ/2022 13-5-2020 προκήρυξη του ΑΣΕΠ στο σκέλος της κατάργησης της “ειδικής εμπειρίας” ως κριτήριο κατάταξης, με αποτέλεσμα να έχουν τεράστια προβλήματα και διατρέχοντας τον κίνδυνο απόλυσης 1.200 περίπου άτομα που ήδη υπηρετούν στο πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”.

Το Βοήθεια στο Σπίτι αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά προγράμματα κοινωνικής πολιτικής που εφάρμοσε η Τοπική Αυτοδιοίκηση με τη συνδρομή φυσικά των εργαζομένων τους. Γι’ αυτό πρέπει να ικανοποιηθεί το αίτημα των εργαζομένων να μοριοδοτηθούν για την ειδική εμπειρία που έχουν αποκτήσει ασκώντας για πολλά χρόνια τα καθήκοντα τους.

Επισυνάπτεται το ψήφισμα

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις σχετικές ενέργειες και να μας ενημερώσετε σχετικά.

Αθήνα,  01/11/2022 

Ο καταθέτων βουλευτής

Χαρίτου ΔημήτρηςΨΗΦΙΣΜΑ
Το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρωνείας-Σαπών:
Αναγνωρίζοντας την τεράστια συνεισφορά των εργαζομένων του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” στο κοινωνικό έργο και προσφορά των Δήμων.
Το πρόγραμμα από το 1998 συμβάλλει σταθερά στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους πολίτες, λόγω της αφοσίωσης που έχουν επιδείξει οι εργαζόμενοι σε αυτό και τους διαχρονικούς δεσμούς που έχουν αναπτύξει με τις
τοπικές κοινωνίες.
Προσυπογράφουμε το αίτημα των εργαζομένων να μοριοδοτηθούν για την
ειδική εμπειρία που έχουν αποκτήσει ασκώντας τα καθήκοντα τους.
Ζητούμε να υπάρξει άμεσα ειδική θετική ρύθμιση που θα λύνει το πρόβλημα και
θα κατοχυρώνει τη μόνιμη απασχόληση στους ΟΤΑ όλων των εργαζομένων που
σήμερα υπηρετούν στο πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”.
Το παρόν ψήφισμα να αποσταλεί στα αρμόδια υπουργεία και στην ΚΕΔΕ.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. – 75 - / 2022.
…………………………………………………………………………………………
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τα Μέλη
ΜΠΕΚΗΡ ΟΓΛΟΥ Νουράη
(Ακολουθούν υπογραφές)

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: