Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022

Συμμετοχή του ΓΕΛΔΕ ΣΑΠΩΝ σε πρόγραμμα ERASMUS + KA2 στο VILLE LA GRAD της ΓΑΛΛΙΑΣ

 

Στο VILLELAGRADE βρίσκεται από την 01-10-2022 έως 8-10-2022 ομάδα 9 μαθητών και 3 εκπαιδευτικών του ΓΕΛΔΕ ΣΑΠΩΝ στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS +   KA2  με θέμα: “ theclimatechangeinthedigitalera” .  Πρόκειται για την 3η συνάντηση των μαθητών από τα συνεργαζόμενα σχολεία των ΣΑΠΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ), STORD(ΝΟΡΒΗΓΙΑ), VILLELAGRAD (ΓΑΛΛΙΑ), ISLAMI (ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ).

Στην συνάντηση στο VILLELAGRADEκατά την 1η ημέρα (από όπου και οι φωτογραφίες) οι μαθητές αφού επικαιροποίησαν και πραγματοποίησαν feedback από τις δύο προηγούμενες συναντήσεις χωρίστηκαν σε 10 ομάδες μεικτές (αποτελούμενες με μαθητές κάθε χώρας) με δημιουργία του «χάρτη» της κλιματικής αλλαγής δηλαδή συνέθεσαν με κάρτες σε κολάζ τον ορισμό του φαινομένου (τι είναι κλιματική αλλαγή), τις αιτίες εμφάνισης του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής-κρίσης, τις συνέπειες στην ανθρώπινη δραστηριότητα και την φύση.

Σε αυτή την συνάντηση οι μαθητές θα προσπαθήσουν να καταθέσουν λύσεις αντιμετώπισης του φαινομένου και τι θα πρέπει να κάνει ο καθένας προσωπικά καταρχήν αλλά και οι φορείς είτε είναι Κυβερνήσεις, Δήμοι, Εργοστάσια και άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες που επιβαρύνουν το περιβάλλον και ενισχύουν το φαινόμενο αυτό. Σημαντικό είναι να τονιστεί πως σε αυτό το πρόγραμμα το ΓΕΛΔΕ Σαπών είναι ο coordinator( οργανωτής)  και αυτό δίνει μια προστιθέμενη αξία και στην περιοχή των Σαπών ειδικά αλλά και στη ΡΟΔΟΠΗ γενικότερα. Επίσης τα σχολεία θα παράξουν σένσορες οι οποίοι θα συνδεθούν στο παγκόσμιο σύστημα καταγραφής μικροσωματιδίων και μετεωρολογικών στοιχείων όπως και applicationσε σχέση με αυτό το θέμα το οποίο θα αναρτηθεί σε κάθε σχολική μονάδα (ιστοσελίδα του σχολείου) ώστε να μπορούν να το «κατεβάσουν» όσοι θέλουν για να έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: