Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022

Διάθεση καυσόξυλων σε κατοίκους οικισμών του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών

 

Σάπες, 13 Οκτωβρίου  2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διάθεση καυσόξυλων σε κατοίκους οικισμών του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών

 Από τη Δ/νση Δασών ανακοινώθηκε ότι εγκρίθηκε η χορήγηση καυσόξυλων δρυός από τις δασικές περιοχές «Νέδας» και «Δραγάτης», για ατομικές ανάγκες για το έτος 2022 στους κατοίκους των οικισμών Σάπες, Ν. Σάντα και Κίζαρι του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών οι οποίοι είχαν υποβάλλει σχετική αίτηση στον Δήμο τον Σεπτέμβριο 2022.

Από την περιοχή «Νέδας» θα εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι των οικισμών Ν. Σάντας, Κιζαρίου και 276 αιτούντες του οικισμού Σαπών. Οι υπόλοιποι -155- αιτούντες κάτοικοι του οικισμού Σαπών θα εξυπηρετηθούν από την περιοχή «Δραγάτης».

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.  

Το ανώτατο ποσό διάθεσης ορίζεται σε ένα -1-  χ.κ.μ. κατά ενδιαφερόμενο.  Το τίμημα ορίζεται  σε 17,65 Ευρώ ανά χ.κ.μ.

Όσοι έχουν υποβάλλει την αρχική αίτηση θα πρέπει να προσέλθουν στο Δήμο να προσκομίσουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την κατηγορία στην οποία ανήκουν (συνταξιούχοι ΟΓΑ, τρίτεκνοι-πολύτεκνοι, αναπηρία, ανεργία), βεβαίωση μόνιμης κατοικίας και να καταβάλλουν το ανάλογο τίμημα.

Από τις 13 Οκτωβρίου 2022 μέχρι τις 21 Οκτωβρίου 2022

Πληροφορίες: Τούλα Λουλού 2532350107

Δεν υπάρχουν σχόλια: