Τρίτη 30 Αυγούστου 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΥΣΕΩΣ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ» ΣΤΗ ΡΟΔΟΠΗ

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

       

                                                                                                         ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΛΕΥΣΕΩΣ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ»

 

 

 

ΤΡΙΤΗ, 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022:

Ὥρα 18:30.

 

 

 Ὥρα 19:00.

 

 

 

 

Ὥρα 19:30.

 

 

 

 

Ὑποδοχή Ἱερᾶς Εἰκόνος Παναγίας τοῦ «Ἄξιον Ἐστίν» εἰς τὴν δυτικήν εἴσοδον τῆς πόλεως (ἄγαλμα Ἐλ. Βενιζέλου) καὶ Λιτανεία ἕως τὸν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς.

 

Ἐπίσημη Ὑποδοχή εἰς τὸ Ἡρῶον τῆς πόλεως. Προσφωνήσεις ὑπό τῶν :

-   κ. Δημητρίου Γαλαμάτη, Γενικοῦ Γραμματέως Ἐπικοινωνίας καὶ Ἐνημέρωσης, ὡς ἐκπροσώπου τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως

-      Σεβ. Μητροπολίτου Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος,

-       Περιφερειάρχου Ἀν. Μακεδονίας καὶ Θράκης κ. Χρήστου Μέτιου,

-       Δημάρχου Κομοτηνῆς κ. Ἰωάννου Γκαράνη.

Ἀντιφώνησις Πανοσιολογιωτάτου Πρωτεπιστάτου Χριστοφόρου Ἰβηρίτου.

 Ἐπίσημη Δοξολογία εἰς τὸν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς.

Προσφωνήσεις Σεβ. Μητροπολίτου καὶ Πρωτεπιστάτου

ΤΕΤΑΡΤΗ, 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022:

Ὥρα 07:00.

 Ὥρα 11:00.


 Ὥρα 12:00.

  Ὥρα 18:00.

 Ὥρα 19:00.

 

 

 

 

 

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.

 Ὑποδοχή τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος ὑπό τοῦ Δημάρχου Κομοτηνῆς κ. Ἰωάννου Γκαράνη εἰς τὸ Δημαρχιακό Μέγαρο.

 Ἐπίσκεψις τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος εἰς τὴν Ἀστυνομικήν Σχολήν Κομοτηνῆς.

 Πανηγυρικός Ἑσπερινός Ἑορτῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου.

Ἐπίσημη Δοξολογία ἐπί τῇ Ὑποδοχῇ τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου εἰς τὸν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς.

 

 

ΠΕΜΠΤΗ, 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022:

Ὥρα 07:00.

 

 

 

 

 

 Ὥρα 10:45.

 

 Ὥρα 13:00.


 Ὥρα 18:00.

 Ὥρα 20:30.

 

 

Πατριαρχική Χοροστασία ἐπί τῇ Ἑορτῇ τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου εἰς τὸν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς.

Ἀπόδοσις ἀνωτάτης τιμητικῆς διακρίσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς εἰς τοὺς :

-       Πρωτεπιστάτην Ἱερᾶς Κοινότητος Ἁγίου Ὄρους Ἄθω Πανοσιολο­γιώτατον Χριστοφόρον Ἰβηρίτην, καὶ

-       Ἄρχοντα τῆς Μ.Χ.Ε. καὶ Πολιτικόν Διοικητήν τοῦ Ἁγίου Ὄρους κ. Ἀθανάσιον Μαρτίνον.

 

Ἐπίσκεψις εἰς τὴν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρρύακος.

 

Ἐπίσημη Δοξολογία ἐπί τῇ Ὑποδοχῇ τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου εἰς τὸν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Σαππῶν.

 

Ἑσπερινός καὶ Παρακλητικός Κανών εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.

 Ἀγρυπνία.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022:

Ὥρα 07:00.

 Ὥρα 11:00.

 

 Ὥρα 12:00.

 

 Ὥρα 18:00.

 

Ὥρα 19:00.

 

Ὥρα 21:00.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.

Ὑποδοχή τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος ὑπό τοῦ Περιφερειάρχου Ἀν. Μακεδονίας καὶ Θράκης κ. Χρήστου Μέτιου εἰς τὴν ἕδραν τῆς Περιφερείας.

Ὑποδοχή τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος ὑπό τοῦ Ἀντιπεριφερειάρχου Ν. Ροδόπης κ. Νικολάου Τσαλικίδη εἰς τὴν ἕδραν τῆς Ἀντιπεριφερείας.

 Ἑσπερινός καὶ Παρακλητικός Κανών εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.

 

Ὑποδοχή τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος ὑπό τοῦ Ἐλλογιμωτάτου Πρυτάνεως τοῦ Δ.Π.Θ. κ. Ἀλεξάνδρου Πολυχρονίδη καὶ τῶν Πρυτανικῶν Ἀρχῶν εἰς τὴν Πρυτανείαν τοῦ Δ.Π.Θ.

 Ἀγρυπνία.

 

ΣΑΒΒΑΤΟ, 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022:

Ὥρα 07:00.

Ὥρα 10:00.

  

Ὥρα 18:00. 

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.

 Ἐπίσκεψις εἰς Ἱεράν Μονήν Ὁσίου Μαξίμου τοῦ Καυσοκαλύβη Παπικίου Ὄρους. Ξενάγησις εἰς τὸ Παπίκιον Ὄρος.

 Ἑσπερινός καὶ Παρακλητικός Κανών εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.

 

ΚΥΡΙΑΚΗ, 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022:

Ὥρα 07:00.

 Ὥρα 11:00.

 

 

 Ὥρα 18:00.

 Ὥρα 19:00.

 

 Ὥρα 20:30.

Ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο.

Ὑποδοχή τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος ὑπό τοῦ Γενικοῦ Περιφερειακοῦ Ἀστυνομικοῦ Διευθυντοῦ Α.Μ.Θ. Ὑποστρατήγου κ. Πασχάλη Συριτούδη καὶ ὑπό τοῦ Ἀστυνομικοῦ Διευθυντοῦ Ροδόπης Ταξιάρχου κ. Μιχαήλ Σεβδυνίδη.

 Ἑσπερινός καὶ Παρακλητικός Κανών εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.

 Ἐπίσκεψις εἰς τὴν κωμόπολιν τοῦ Ἰάσμου. Ὑποδοχή τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος εἰς τὸν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου. Προσφωνήσεις Δημάρχου Ἰάσμου κ.  Ὀντέρ Μουμίν καὶ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Ἰάσμου, Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Κολιούση.

 Ἀγρυπνία.

 

 ΔΕΥΤΕΡΑ, 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022:

Ὥρα 07:00.

 Ὥρα 11:00.

 

 

 Ὥρα 11:30.

 

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.

Ἐπίσημος Ἁγιασμός ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ σχολικοῦ ἔτους 2022-2023 εἰς τὸν αὔλειον χῶρον τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς, παρουσίᾳ ἀντιπροσωπείας τῶν σχολείων τῆς Α΄θμίου καὶ Β΄θμίου Ἐκπαιδεύσεως τῆς πόλεως.

 Ἀναχώρησις Ἱερᾶς Εἰκόνος Παναγίας τοῦ «Ἄξιον Ἐστίν» καὶ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος εἰς τὰ ἴδια.

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: