Πέμπτη 5 Μαΐου 2022

Εγγραφές νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών

 

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ                   

Σάπες, 05 Μαΐου 2022

                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εγγραφές νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών

Ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών ενημερώνει ότι από την Τρίτη 10 Μαΐου έως την Τρίτη 31 Μαΐου θα γίνονται οι αιτήσεις επανεγγραφής και εγγραφής νηπίων για το σχολικό έτος 2022-2023.

Στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών γίνονται δεκτά νήπια από την ηλικία των 2,5 ετών μέχρι την εγγραφή τους στο νηπιαγωγείο.

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στον Παιδικό Σταθμό επιλογής του γονέα μετά από επικοινωνία με την υπεύθυνη του κάθε παιδικού σταθμού.

 Τηλέφωνα επικοινωνίας:

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΠΩΝ: 2532022149

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ: 2533022217

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1.ΑΙΤΗΣΗ (δίνεται από την υπεύθυνη κάθε παιδικού σταθμού)

2.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (και για τους δύο γονείς)

3.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (για άνεργους γονείς)

4.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (το έντυπο δίνεται από την υπεύθυνη του παιδικού σταθμού, συμπληρώνεται  και υπογράφεται από παιδίατρο, και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού  με τα εμβόλια που προβλέπονται).

5.ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (Ε1) ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

6.ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

7.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

8.ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: