Τρίτη 10 Μαΐου 2022

Ξεκινάει η Β΄ φάση επισκευής-συντήρησης του Δημαρχείου στις Σάπες

 


Αποσφράγιση των προσφορών στο πλαίσιο του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που προκήρυξε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών για το έργο “Επισκευή-συντήρηση του κτιρίου του Δημαρχείου Σαπών – Β΄ φάση”, έγινε από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Β' φάσης και σε συνέχεια της προηγούμενης Α΄ φάσης θα αναδειχθεί ο ανάδοχος ενός έργου που αφορά στην εκτέλεση οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του κτιρίου του Δημοτικού Καταστήματος Σαπών, με στόχο τη διαμόρφωση λειτουργικών χώρων μακροχρόνιας αντοχής.

Η ανακαίνιση του δημαρχιακού μεγάρου, το οποίο για πολλά έτη είχε εγκαταλειφθεί στην φθορά του χρόνου, στοχεύει στην αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, στην αναβάθμιση των χώρων του και της λειτουργικότητας του, με συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής και εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της δημοτικής αρχής για την δημιουργία υποδομών βελτίωσης της εξυπηρέτησης των πολιτών και των συνθηκών εργασίας των υπαλλήλων.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: