Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΚΙ.ΝΑΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

 


«Με Δελτία Τύπου δεν θα ολοκληρωθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Δημόσιας Διοίκησης»

Ερώτηση και Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατέθεσαν οι βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής Ιλχάν Αχμέτ, Αντωνία Αντωνίου, Γιώργος Αρβανιτίδης, Απόστολος Πάνας και Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης, σχετικά με την επικοινωνιακή διαχείριση της εθνικής προσπάθειας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης.

Οι βουλευτές σημειώνουν πως η κυβέρνηση και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντί να δίνει σαφή στοιχεία για την πορεία του ψηφιακού μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης επιμένει να πανηγυρίζει με την αξιοποίηση αποσπασματικών στατιστικών στοιχείων, αποκρύπτοντας την ίδια στιγμή πως κατά την τρέχουσα κυβερνητική περίοδο δεν έχει ολοκληρωθεί καμία μείζονα επένδυση σε επίπεδο ψηφιακών υποδομών.

Με την ερώτηση επισημαίνεται πως οι δείκτες προόδου της ψηφιακής μεταρρύθμισης δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται με όρους αποσπασματικότητας, επικοινωνίας και εντυπωσιασμού αλλά επιβάλλεται να μετρούν - αξιολογούν την πορεία υλοποίησης της συνολικής στρατηγικής και των επί μέρους έργων. Παράλληλα, πρέπει να συνδέονται με την εφαρμογή μέτρων καταπολέμησης της γραφειοκρατίας ειδικά μέσω της απλούστευσης διαδικασιών και κατάργησης απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ- ΑΚΕ

Προς : 1)Τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κ. Πιερρακάκη

2)Τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρ. Σταϊκούρα

Θέμα: Κυβερνητική επικοινωνιακή διαχείριση της εθνικής προσπάθειας για ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης

Κάθε Έλληνας πολίτης, σύμφωνα με την κυβέρνηση, αξιοποιώντας κρατικές ψηφιακές υπηρεσίες γλίτωσετο 2021, 60 επισκέψεις σε δημόσιες υπηρεσίες. Ο αριθμός των 60 επισκέψεων προέκυψε διαιρώντας τον αριθμό των 567 εκατομμυρίων ψηφιακών συναλλαγών (που πραγματοποιήθηκαν το 2021) με τον πληθυσμό της χώρας.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στις 567 εκ. συναλλαγές αθροίζονται 269.631.871 ψηφιακές υπηρεσίες (μέσω ταυτοποίησης με χρήση κωδικών Taxisnetήwebbanking), και297.331.109 κλήσειςδιαλειτουργικότητας.

Κατά την περίοδο της πανδημίας οι πολίτες «υποχρεώθηκαν» να χρησιμοποιούν τις ψηφιακές πλατφόρμες, μεταξύ άλλων, ώστε να μπορέσουν να εμβολιαστούν και να εκδώσουν τα σχετικά πιστοποιητικά καθώς και για να δηλώσουν τα αποτελέσματα της αυτοδιάγνωσης (selftest). 

Παράλληλα, μια σειρά δημόσιων υπηρεσιών, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, εγκαινίασε την πρακτική του ηλεκτρονικού ραντεβού ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός στις υπηρεσίες για υγειονομικούς λόγους. Την ίδια περίοδο, για τους ίδιους λόγους,μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων υποχρεωτικά ακολούθησε την τηλεργασία.

Από την άλλη πλευρά, η διαλειτουργικότητα δημόσιων πληροφοριακών συστημάτων, αφορά συνήθως τον έλεγχο εγκυρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών από τον διοικούμενο ή την αυτεπάγγελτη αναζήτηση κάποιων άλλων σε μιαεσωτερική διοικητική διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, ακόμα κι αν ο διοικούμενος «δεν γλιτώνει επισκέψεις», επιτυγχάνεται αύξηση της ταχύτηταςκαι της εν γένει αποτελεσματικότητας στην εξυπηρέτηση του πολίτη, της διαφάνειας και καταπολεμείται η διαφθορά.

Από τα παραπάνω προκύπτει με σαφήνεια πως η φράση «οι Έλληνες γλίτωσαν τουλάχιστον 60 επισκέψεις σε δημόσιες υπηρεσίες το 2021» είναι τουλάχιστον υπερβολική.

Η επικοινωνιακή αξιοποίηση αποσπασματικών στατιστικών αποκρύπτει την ουσία και την πραγματική αποτελεσματικότητα διοικητικής απόκρισης των υπηρεσιών στα αιτήματα των διοικουμένων. Αποτελεί φενάκη που, πέρα από την μικροκομματική χρήση της, καθίσταται ανασχετικός παράγοντας όσον αφορά τον απαραίτητο σχεδιασμό για την οργάνωση ενός πραγματικά σύγχρονου και αποτελεσματικού ψηφιακού κράτους που να παρακολουθεί και να αξιοποιεί τις τεχνολογίες αιχμής.

Κατά την τρέχουσα κυβερνητική περίοδο δεν έχει ολοκληρωθεί καμία μείζονα επένδυση σε επίπεδο ψηφιακών υποδομών. Στην πραγματικότητα, η συντριπτική πλειονότητα των νέων εφαρμογών – υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες στηρίζεται στις υποδομές που δημιουργήθηκαν μέχρι τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας (TAXISNET, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση κλπ).

Οι δείκτες προόδουτης ψηφιακής μεταρρύθμισης δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται με όρους αποσπασματικότητας, επικοινωνίας και εντυπωσιασμού αλλά να μετρούν - αξιολογούν την πορεία υλοποίησης της συνολικής στρατηγικής και των επί μέρους έργων.Δεν μπορεί παρά να συνδέονται με την εφαρμογή μέτρων καταπολέμησης της γραφειοκρατίας ειδικά μέσω της απλούστευσης διαδικασιών και κατάργησης απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Επειδή η ψηφιακή μεταρρύθμιση αποτελεί επείγουσα προτεραιότητα για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών αλλά και την ανάπτυξη της χώρας.

Επειδή η χρήση ψηφιακών εφαρμογών και η διαλειτουργικότητα αποτελούν απαραίτητο εργαλείο για την μεταρρύθμιση στις διαδικασίες του δημοσίου.

Επειδή δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα καμία μείζονα προσπάθεια απλούστευσης των υφιστάμενων διαδικασιών και ουσιαστικής μείωσης της γραφειοκρατίας.

Επειδή δεν έχουν αναρτηθεί στοιχεία, στην σχετική ιστοσελίδα, για την πορεία υλοποίησης της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.       Ποιες διοικητικές υπηρεσίες αφορούν τα στοιχεία για τις 567 εκ ψηφιακές συναλλαγές και κλήσεις διαλειτουργικότητας που, σύμφωνα με δελτίο τύπου του Υπουργείου,πραγματοποιήθηκαν το 2021;  Να δοθούν αναλυτικά στοιχεία.

2.       Υπάρχουν στοιχεία για το ποσοστό ικανοποίησης των αιτημάτων των διοικουμένων που υποβλήθηκαν ψηφιακά; Να δοθούν στοιχεία ανά Υπουργείο.

3.      Ποια είναι η πορεία ωρίμανσης - υλοποίησης των σχετικών έργων στους τομείς των Οριζόντιων Παρεμβάσεων, Υποδομών και Ψηφιακού Κράτους που προβλέπει η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού; Αναφέρετε σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση και το μέσο χρηματοδότησης για κάθε έργο.

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

 

Ιλχάν Αχμέτ

 

Αντωνία Αντωνίου

 

Γιώργος Αρβανιτίδης

 

Απόστολος Πάνας

 

Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια: