Τρίτη 15 Μαρτίου 2022

Ερώτηση με πρωτοβουλία Ιλχάν Αχμέτ για το 12% της επιδότησης του κόστους εργασίας στις επιχειρήσεις της ΑΜ-Θ

 

Με πρωτοβουλία του βουλευτή Ροδόπης, Ιλχάν Αχμέτ, οι τρεις βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, κατέθεσαν ερώτηση προς τους υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας και Ανάπτυξης για το μείζον ζήτημα που αφορά τον τόπο μας και δεν είναι άλλο από την αδυναμία υλοποίησης εκ μέρους της κυβέρνησης της νομοθετικής της πρωτοβουλίας για την καταβολή των οφειλομένων της περιόδου 2010-15 προς τις επιχειρήσεις που αφορούν τη επιδότηση του 12% του κόστους εργασίας.

Τα ερωτήματα που τίθενται προς τους τρεις υπουργούς είναι αμείλικτα και στην βάση της επιστολής που απεστάλη από το Δίκτυο Συνδέσμου Βιομηχανιών Π.Α.ΜΑ.Θ..

 Πιο συγκεκριμένα:

1.     Προτίθεστε να δώσετε ρητή εντολή στις Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ προκειμένου να παρέχονται ασφαλιστικές ενημερότητες σε επιχειρήσεις που έχουν να λαμβάνουν αποδεδειγμένα σημαντικά ποσά από το δημόσιο με τη μορφή οφειλομένων από το εργοδοτικό κόστος εργασίας της περιόδου 2010-2015 και οφείλουν μόλις ένα μικρό μέρος αυτών;

2.     Γιατί συνεχίζεται το άγος των διώξεων σε βάρος επιχειρήσεων με οφειλές προς το ΕΦΚΑ όταν ξεπερνούν το ποσό των 30.000 ευρώ, ακόμα και όταν εκείνες προβαίνουν στην ρύθμισή τους; Πότε και με ποιον τρόπο θα σταματήσει αυτός ο διασυρμός των ανθρώπων του επιχειρείν στην χώρα μας που επιδιώκουν σε περίοδο έντονης κρίσης να παραμείνουν ζωντανές οι επιχειρήσεις τους και οι θέσεις εργασίες που διασφαλίζονται από την συνέχιση της λειτουργία τους;

          

3.     Γιατί διαιωνίζεται η ομηρία των επιχειρήσεων με την άρνηση από την ΑΑΔΕ παροχής φορολογικής ενημερότητας όταν αυτές δια νόμου έχουν λαμβάνειν σημαντικά ποσά από το ελληνικό δημόσιο;              

4.     Πώς σκοπεύετε να παρέμβετε στο πρόβλημα πολλών επιχειρήσεων που αδυνατούν να παραιτηθούν από τα ένδικα μέσα, από την στιγμή που οι τράπεζες αρνούνται την άρση των ενεχυριάσεων ζητώντας την προκαταβολή των ανωτέρω ποσών;

5.     Κατά ποίον τρόπο εντέλει το κράτος εγγυάται την απρόσκοπτη λειτουργία και ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην χώρα μας, όταν αποδεικνύεται αφερέγγυο το ίδιο ακόμα και στην υλοποίηση δικών του αποφάσεων για να τις κρατήσει ζωντανές και μάλιστα σε ευαίσθητες ακριτικές περιοχές της πατρίδας μας όπως είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης;

Η ερώτηση έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 3800/10-3-2022 και επισυνάπτεται παρακάτω. 


ΙΛΧΑΝ ΑΧΜΕΤ

Βουλευτής Ροδόπης-Κίνημα Αλλαγής

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα 10-3-2022

 

 

Προς:1) Τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χ. Σταϊκούρα

2)Τον Υπουργό Ανάπτυξης&Επενδύσεων, κ. Α. Γεωργιάδη

3) Τον Υπουργό Εργασίας &Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κ. Χατζηδάκη

Θέμα:Καταβολή οφειλομένων της περιόδου 2010-15 από την επιδότησης του 12% του κόστους εργασίας στις επιχειρήσεις της ΑΜ-Θ

 

Η Κυβέρνηση με τον Νόμο 4706/2020 προχώρησε στην νομοθετική ρύθμιση για τηνκαταβολή των οφειλόμενων για την περίοδο 2010-2015 του εργοδοτικού κόστους τωνεπιχειρήσεων με αντίστοιχη υποχρέωση των επιχειρήσεων να παραιτηθούν από ταένδικα μέσα που είχαν ασκήσει.

Σήμερα, είκοσι μήνες μετά και ενώ ο ΟΑΕΔ έχει προχωρήσει το θέμα των ελέγχων καιέχει ανακοινώσει στο Υπουργείο Εργασίας τα οφειλόμενα ποσά προς τις επιχειρήσεις,εντούτοις έχει ολοκληρωθεί ένας ελάχιστος αριθμός συμψηφισμών.

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και οι μεταποιητικές επιχειρήσειςπου έχουν απομείνει στην περιοχή ζητούν την άμεση και συντονισμένη επίλυση των τυχόν διαδικαστικών θεμάτων που τυχόν υπάρχουν και συνοπτικέςδιαδικασίες συμψηφισμών για όλες τις επιχειρήσεις.

Εξάλλου, η άμεση καταβολή των οφειλόμενων στην κρίσιμη αυτή χρονικά περίοδο είναιεπιβεβλημένη περισσότερο από ποτέ για την επιβίωση επιχειρήσεων που αποτελούν θεματοφύλακες στήριξης της απασχόλησης και της εθνικής οικονομίας σε ακριτικές περιοχέςμε επιβαρυμένους αναπτυξιακούς δείκτες,όπως είναι η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη. 

Επειδή, οι Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ δεν εκδίδουν ασφαλιστικές ενημερότητες προς τις επιχειρήσεις παρότι αυτές έχουν να λαμβάνουν σημαντικά ποσά και οφείλουνμικρό μέρος αυτών.

Επειδή, οι Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ προχωρούν στην διαδικασία αυτεπάγγελτης δίωξης γιαυπεξαίρεση χρημάτων από το Δημόσιο προς τις Επιχειρήσεις που η μηναίακαταβολή ξεπερνά τις 30.000 ευρώ ακόμη και όταν αυτές προχωρούν σε άμεσηρύθμιση αυτών.

Επειδή, οι Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ δεν εκδίδουν φορολογικές ενημερότητες προς τις επιχειρήσεις παρότι αυτές έχουν να λαμβάνουν σημαντικά ποσά και οφείλουνμικρό μέρος αυτών.

Επειδή, οι Υπηρεσίες προβαίνουν στην αποστολή Ενημερωτικών ως προς τηνκατάσχεση λογαριασμών των επιχειρήσεων για τις δικές τους οφειλές.

Επειδή, οι τράπεζες ουσιαστικά αρνούνται σε πολλές επιχειρήσεις την άρσηενεχυριάσεων ζητώντας την προκαταβολή των ανωτέρω ποσών, άρα καιαδυναμία παραίτησης των επιχειρήσεων αυτών από ένδικα μέσα.

Επειδή, οι Επιχειρήσεις που πίστεψαν ότι ο Νόμος θα εφαρμοσθεί και προχώρησαν στηνδημιουργία οφειλών, αντιμετωπίζουν πλέον πρόβλημα στην συνεργασία τους μετις προμήθειες του Δημοσίου και τις συναλλαγές τους με το τραπεζικό σύστημα.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.      Προτίθεστε να δώσετε ρητή εντολή στις Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ προκειμένου να παρέχονται ασφαλιστικές ενημερότητες σε επιχειρήσεις που έχουν να λαμβάνουν αποδεδειγμένα σημαντικά ποσά από το δημόσιο με τη μορφή οφειλομένων από το εργοδοτικό κόστος εργασίας της περιόδου 2010-2015 και οφείλουν μόλις ένα μικρό μέρος αυτών;

2.      Γιατί συνεχίζεται το άγος των διώξεων σε βάρος επιχειρήσεων με οφειλές προς το ΕΦΚΑ όταν ξεπερνούν το ποσό των 30.000 ευρώ, ακόμα και όταν εκείνες προβαίνουν στην ρύθμισή τους; Πότε και με ποιον τρόπο θα σταματήσει αυτός ο διασυρμός των ανθρώπων του επιχειρείν στην χώρα μας που επιδιώκουν σε περίοδο έντονης κρίσης να παραμείνουν ζωντανές οι επιχειρήσεις τους και οι θέσεις εργασίες που διασφαλίζονται από την συνέχιση της λειτουργία τους;          

3.      Γιατί διαιωνίζεταιη ομηρία των επιχειρήσεων με την άρνηση από την ΑΑΔΕ παροχής φορολογικής ενημερότητας όταν αυτές δια νόμου έχουν λαμβάνειν σημαντικά ποσά από το ελληνικό δημόσιο;   

4.      Πώς σκοπεύετε να παρέμβετε στο πρόβλημα πολλών επιχειρήσεων που αδυνατούν να παραιτηθούν από τα ένδικα μέσα, από την στιγμή που οι τράπεζες αρνούνται την άρση των ενεχυριάσεων ζητώντας την προκαταβολή των ανωτέρω ποσών;

5.      Κατά ποίον τρόπο εντέλει το κράτος εγγυάται την απρόσκοπτη λειτουργία και ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην χώρα μας, όταν αποδεικνύεται αφερέγγυο το ίδιο ακόμα και στην υλοποίηση δικών του αποφάσεων για να τις κρατήσει ζωντανές και μάλιστα σε ευαίσθητες ακριτικές περιοχές της πατρίδας μας όπως είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης;

 

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Ιλχάν Αχμέτ

 Χαρά Κεφαλίδου

 Μπουρχάν Μπαράν

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: