Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2022

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ -ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


 


ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

Μητρώα Αρρένων

 

Σάπες, 02-2-2022 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(αφορά αγόρια γεννημένα το έτος 2006)Παρακαλούνται για τα αγόρια που γεννήθηκαν το έτος 2006 και  έχουν Μητρώο Αρρένων στο Δήμο Μαρωνείας-Σαπών, να επικοινωνήσουν  στα τηλέφωνα :

25323 50125     κυρία Χανού Φανή

25323 50115     κυρία Κωφίδου Φανή

για να δηλώσουν  τα στοιχεία της προσωπικής τους κατάστασης, οι ίδιοι ή οι γονείς τους ή οι πλησιέστεροι συγγενείς τους,                    προκειμένου έγκαιρα να καταρτιστούν οι Στρατολογικοί Πίνακες των στρατευσίμων κλάσεως 2027 (γεννημένοι το έτος 2006), σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου «περί στρατολογίας», όπως αυτός ισχύει σήμερα και του άρθρου 16 του Ν.2119/93 «περί μητρώων αρρένων».

 

Επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι η μη προσέλευση των ενδιαφερομένων επισύρει όχι μόνο πειθαρχική αλλά και ποινική δίωξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 2119/93.

                                                    

Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης λήγει στις 30-03-2022.

      

Η Προϊσταμένη

Αυτοτελούς Τμήματος

Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 

 

Κωφίδου Φανή

 


Δεν υπάρχουν σχόλια: