Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

 


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

 

            Ἐν ὄψει τῆς Ἑορτῆς τν ν γίοις Πατέρων μν Μεγάλων εραρχν καί Οκουμενικν Διδασκάλων, Βασιλείου το Μεγάλου, Γρηγορίου το Θεολόγου καί ωάννου το Χρυσοστόμου, προστατῶν καὶ ἐφόρων τς Παιδείας το Γένους μν, Ἱερά Μητρόπολις, διοργανώνει τὴν  Παρασκευήν, 28ην Ἰανουαρίου 2022 τάς κατωτέρω κδηλώσεις :

 

v  Ὥρα 07:00 - 10:30. Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς, τῇ συμμετοχῇ ἀντιπροσω­πειῶν τῶν Σχολείων τῆς Α΄θμίου καὶ Β΄θμίου Ἐκπαιδεύσεως, ἀρτοκλασία καί ἐπιμνημόσυνος δέησις ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν Εὐεργετῶν τῆς Παιδείας τοῦ Γένους ἡμῶν.

 

v  Ὥρα 11:00. Δεξίωσις πρός τιμήν τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ κόσμου εἰς τήν Λέσχην Ἀξιωματικῶν Φρουρᾶς Κομοτηνῆς.

 

v  Ὥρα 19:00. Ἑορταστική Ἐκδήλωσις, ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, εἰς τὸ Μέγαρον Μουσικῆς Κομοτηνῆς, εἰς τὴν ὁποίαν θὰ ὁμιλήσῃ ὁ Κοσμήτωρ τῆς Σχολῆς Κλασικῶν καὶ Ἀνθρωπιστικῶν Σπουδῶν τοῦ Δ. Π. Θ., Καθηγητής Λαογραφίας, κ. Ἐμμανουήλ Βαρβούνης, μέ θέμα: «Τὸ Μήνυμα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν σήμερα». Ἐν συνεχείᾳ θὰ τιμηθῇ μὲ τὴν ἀνωτάτην τιμητικήν διάκρισιν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὁ Πρύτανης  τοῦ Δημο­κριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Καθηγητής κ. Ἀλέξανδρος Πολυχρονίδης, διὰ τὴν προσφοράν του εἰς τὴν Ἐκπαίδευσιν.

 

            Ἡ παρουσία Σας εἰς τὰς ὡς ἄνω ἐκδηλώσεις θὰ ἀποτελέσῃ ἰδιαιτέρα τιμή καὶ χαρά.

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: