Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΙΜΕΡΟ

 

Η Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε (ΕΤΑΔ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υποβολή προτάσεων αξιοποίησης του δημόσιου ακινήτου με ΑΒΚ 1902, το οποίο βρίσκεται στην παραλία Ιμέρου, στο Νομό Ροδόπης.

Ενόψει της διαμόρφωσης των Τευχών του Διαγωνισμού, που θα ακολουθήσει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η ΕΤΑΔ απευθύνει ανοικτή πρόσκληση προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα οποία καλούνται να υποβάλλουν:

• τις προτάσεις τους ως προς την ανάπτυξη (με φωτορεαλιστικά σχέδια και αρχικό επενδυτικό σχέδιο), ανάλογα με το ενδιαφέρον τους, τόσο για το σύνολο του ακινήτου, όσο και για ένα ή περισσότερα τμήματα αυτού, λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο επιτρεπόμενων χρήσεων γης και όρων δόμησης.

• την επιλογή των χρήσεων που θα αναπτύξουν με τα αντίστοιχα μεγέθη δόμησης-κάλυψης.

• χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και πιθανές διακριτές φάσεις ανάπτυξης.

• τον επιθυμητό χρόνο διάρκειας της παραχώρησης.

• το εκτιμώμενο ύψος της επένδυσης.

• απόδειξη της βιωσιμότητας του επενδυτικού σχεδίου.

• την εμπειρία τους σε υλοποίηση, διαχείριση και λειτουργία παρόμοιων με το προτεινόμενο έργο.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι προτάσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στα κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας (Βουλής 7, 105 62 Αθήνα, Πρωτόκολλο, 2ος όροφος) έως την 15η Δεκεμβρίου 2021 και ώρες 09.00-16.00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-3339660 ή στο e-mail largeproperties@etasa.gr.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει δημοσιευθεί στο site της ΕΤΑΔ.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: