Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021

Ένταξη στο πρόγραμμα «Α.Τρίτσης» του έργου Κατασκευής Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών

 

Την ένταξη του εξαιρετικά σημαντικού έργου κατασκευής εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» προϋπολογισμού 1.188.970,26 ευρώ πλέον ΦΠΑ ενέκρινε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Η συγκεκριμένη ένταξη του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών, μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, αποτελεί προϊόν της έγκαιρης και έγκυρης ετοιμότητας του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών παρά την έλλειψη προσωπικού, στη διεκδίκηση ένταξης έργων και είναι προάγγελος και νέων εντάξεων.

Το έργο, το οποίο λόγω του υψηλού κόστος του δεν μπορούσε να καλυφθεί από τους ίδιους πόρους του Δήμου, θα συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην επίλυση ενός δομικού προβλήματος υδροδότησης της περιοχής και θα ενισχύσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: