Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021

“ΤΟ ΓΕΛ ΔΕ ΣΑΠΩΝ συμμετέχει στο πρόγραμμα Μαθησιακής Κινητικότητας Εκπαιδευτικών ΚΑ1,Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης, Erasmus+ 2020”

 Από το προηγούμενο έτος κατόπιν αξιολογήσεως που διενεργήθηκε από εξωτερικούς αξιολογητές του ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών), η αίτησή του σχολείου μας με τίτλο “ΜΕΤA-μορφώνουμε την πολυπολιτισμική αίθουσα σε διαπολιτισμική: ακολουθώντας τις επιταγές των καιρών”, με κωδικό αριθμό 2020-1-EL01- KA101-077868, εγκρίθηκε για χρηματοδότηση. Η πανδημία του covid-19 ανέβαλε την παρακολούθηση και την διαδικασία συμμετοχής των εκπαιδευτικών μας σε αυτή την κινητικότητα.  Πρόκειται για κινητικότητα εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος και προσβλέπει στην επαγγελματική εξέλιξη μέσω της επιμόρφωσης, των εκπαιδευτικών εντός του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το σχολείο μας συμμετέχει στο σύνολο με 10 εκπαιδευτικούς, εκ των οποίων οι 7 θα επιμορφωθούν σε σεμινάρια (με πλούσιο θεματολόγιο που αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία) τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο και θα πραγματοποιηθούν στην ΙΤΑΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΒΕΛΓΙΟ, ΙΣΛΑΝΔΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ σε διάφορες πόλεις αυτών των κρατών, 2 θα επιμορφωθούν εντός της τάξης παρακολουθώντας δια ζώσης μαθήματα της ειδικότητας τους στην Γαλλία και 1 εκπαιδευτικός θα διδάξει δια ζώσης σε σχολείο της ειδικότητάς του στην ΙΣΠΑΝΙΑ.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι το πρόγραμμα ERASMUS+ και η κινητικότητα εκπαιδευτικών του σχολείου μας ΚΑ1 ξεκίνησε δυνατά παρά την δυσκολία-εμπόδιο της πανδημίας. Το πρόγραμμα του ΓΕΛ ΔΕ ΣΑΠΩΝ σε αυτή την κινητικότητα έχει τίτλο: «ΜΕΤA-μορφώνουμε την πολυπολιτισμική αίθουσα σε διαπολιτισμική: ακολουθώντας τις επιταγές των καιρών» στα Αγγλικά: "Transforming a multicultural class into an intercultural one: following the requirements of the times".

Ξεκινήσαμε από την Ιταλία και το ΣΟΒΕΡΑΤΟ της ΚΑΛΑΒΡΙΑΣ με το σεμινάριο: "Coaching & Mentoring - Innovative techniques for teachers, mentors, and educators to fight drop up and motivate all", όπου το σεμινάριο έχει παρακολουθήσει ο Διευθυντής του σχολείου μας κ. Βασιλειάδης Μιχαήλ. Το συγκεκριμένο σεμινάριο αφορά τη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο  Coaching & Mentoring και καλές πρακτικές που βοηθούν την παιδαγωγική διαδικασία εντός της σχολικής μονάδας. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί σε αυτό το σεμινάριο προέρχονται από ΕΛΛΑΔΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, ΛΕΤΟΝΙΑ και στο σύνολό τους ήταν 21 εκπαιδευτικοί. Το πρόγραμμα διήρκεσε από 04-10-2021 έως 09-10-2021.

Δεν υπάρχουν σχόλια: