Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021

Αναφορά προς την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κατέθεσε ο βουλευτής Ροδόπης κ. Ιλχάν Αχμέτ, με περιεχόμενο την επιστολή του συλλόγου Δασκάλων Ροδόπης-Έβρου της ΕΠΑΘ για την λειτουργία των μειονοτικών σχολείων της Θράκης κατά την ημέρα της Παρασκευής

          Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

          κ. Νίκη Κεραμέως

         ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Μειονοτικών Δημοτικών Σχολείων Ν. Ροδόπης- Ν. Έβρου»

         Κυρία Υπουργέ,

Ο   Σύλλογος  Δασκάλων  Αποφοίτων  Ε.Π.Α.Θ.   Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ – Ν. ΕΒΡΟΥ μάς κοινοποίησε επιστολήπου αφορά την λειτουργία των μειονοτικών σχολείων ειδικά κατά την ιερή για τους μουσουλμάνους ημέρα της Παρασκευής. Όπως τονίζουν οι μειονοτικοί εκπαιδευτικοί σε αυτή τους την επιστολή, «με την υπ’αριθμ.  πρωτ.:  Φ.8.2/2.4/8354/17-09-2021 οδηγία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/Βάθμιας και Δ/Βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, καλούνται οι διευθυντές των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Έβρου και Ροδόπης για την πιστή  και  απαρέγκλιτη  τήρηση  του  εγκεκριμένου ωρολογίου προγράμματος όλες τις ημέρες και ώρες της εβδομάδας χωρίς καμία παρέκκλιση, η οποία και ερμηνεύτηκε ότι αφορούσε και την λειτουργία του προγράμματος της ιερής ημέρας  για τους Μουσουλμάνους, της  Παρασκευής». 

Παραβλέπεται έτσι η  ύπαρξη  ειδικού  καθεστώτος  επί δεκαετίες,  η οποία πιστοποιείται και από έγγραφά  που κατά καιρούς έχει αποστείλει η Περιφερειακή Διεύθυνση Π/Βάθμια και Δ/Βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης στις Διευθύνσεις,και σύμφωνα με τα οποία για την ημέρα της Παρασκευής συνεχίζει να ισχύει το υπάρχον καθεστώς της πρόωρης αποχώρησης πριν από την έναρξη της προσευχής.

Κυρία Υπουργέ,

Στα  μειονοτικά σχολεία  οι φοιτούντες μαθητές είναι Μουσουλμάνοι και μέλη της Μειονότητας. Ως εκ τούτου η συμμετοχή τους στις τελετουργίες της ιερής αυτής ημέρας είναι απαραίτητη για την πνευματική και θρησκευτική τους εξέλιξη, όπως προβλέπεται και από το άρθρο 16 παρ. 2 το Συντάγματος της Ελλάδας.

Ήδη, από το 2002 με οδηγία της τότε Ειδικής Γραμματέως Παιδείας, Ομογενών καιΔιαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, σχετικά με  την λειτουργία των μειονοτικών σχολείων  την Παρασκευή,  ημέρα  ομαδικής  προσευχής  των  Μουσουλμάνων,  δόθηκε  εντολή  ώστε  «τα σχολεία αυτά να συνεχίσουν να λειτουργούν με την ίδια πρακτική που λειτουργούσαν και  κατά το παρελθόν».

Κατόπιν αυτών, παρακαλώ όπως λάβετε σοβαρά υπόψη σας το συγκεκριμένο αίτημα των μειονοτικών εκπαιδευτικών της Ροδόπης και του Έβρου, που αποτελεί άλλωστε αίτημα και επιθυμία της μαθητικής κοινότητας και των σχολικών εφοριών των μειονοτικών σχολείων της Θράκης, για την ακώλυτη άσκηση των θρησκευτικών τους καθηκόντων, στο πλαίσιο μιας ευνομούμενης Πολιτείας.

Παράλληλα, παρακαλώ να προχωρήσετε στην ανάκληση της οδηγίας υπ’αριθμ.  πρωτ.:  Φ.8.2/2.4/8354/17-09-2021της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/Βάθμιας και Δ/Βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης., διευκρινίζοντας ξεκάθαρα ότι η αποχώρηση όλων των δασκάλων και μαθητών των μειονοτικών δημοτικών σχολείων των νομών Ροδόπης και Έβρου μπορεί να γίνεται μισή ώρα πριν την προσευχή της Παρασκευής.

Αυτή η αποχώρηση είναι απαραίτητο να αποτυπώνεται και στο ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας των Μειονοτικών σχολείων και να διαθέτει και την σύμφωνη γνώμη των γονέων και των κηδεμόνων.

 

Ο αναφέρων βουλευτής,

Ιλχάν Αχμέτ, Ροδόπης

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: