Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021

Εφάπαξ ειδικό βοήθημα επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος

 Η Διεύθυνση Κοινωνικών Πολιτικών του Δήμου Κομοτηνής καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν αιτήσεις για την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος. Το πρόγραμμα αφορά καταναλωτές χαμηλού εισοδήματος, των οποίων η κύρια κατοικία έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι ότι η αποσύνδεση πρέπει να έχει γίνει έως και τις 31-12-2020 και τα νοικοκυριά να παραμένουν αποσυνδεδεμένα από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος κατά το διάστημα της υποβολής αίτησης. (ΦΕΚ 2377/τ.Β’/7-06-2021).

Οι αιτήσεις κατατίθενται στα γραφεία της Διεύθυνσης Κοινωνικών Πολιτικών του Δήμου Κομοτηνής στο Τμήμα Κοινωνικής Αρωγής και Υγείας στην οδό Φιλικής Εταιρείας & Φιλίππου (γωνία), όροφος 3ος και ώρες 09.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. καθημερινά.

Για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση απευθυνθείτε στα τηλέφωνα της υπηρεσίας: 2531082104, 253102253. Αρμόδια υπάλληλος Βασιλική Παπατάτσιου.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: