Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021

Ένας μήνας λειτουργίας του υποκαταστήματος του Ενιαίου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΦΕΠΑΕ) - ΑΜ-Θ

 

Η διοίκηση του υποκαταστήματος ΕΦΕΠΑΕ ΑΜ  ενημερώνει το κοινό ότι το υποκατάστημα ΕΦΕΠΑΕ ΑΜΘ στις 13/8/21συμπληρώνει ένα μήνα λειτουργίας από τη λύση της σύμβασης ΔΕΣΜΟΣ ΑΜΘ - ΕΦΕΠΑΕ και την ανάληψη του συνόλου του διαχειριστικού έργου για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

 1. Το υποκατάστημα λειτουργεί εύρυθμα, με ωράριο 08.30πμ -16.30μμ καθημερινά.

Οι ώρες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης δικαιούχων είναι από τις 09.00πμ έως τις 14.00μμ.

 2. Στο επιχειρησιακό σκέλος καταβάλλονται σημαντικές προσπάθειες αποκατάστασης της κανονικής ροήςελέγχων, με συστηματική προσπάθεια από το σύνολο των στελεχών.

 2.1 Όσον αφοράτο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ αναφέρουμε, ενδεικτικά, τα ακόλουθα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ                                                                   ΣΥΝΟΛΑ

αποστολή επιστολώνελλείψεωνελέγχων                                             60

αποστολή επιστολών αποτελεσμάτων πιστοποίησης                       37

αποστολή επιστολών αποτελεσμάτων τροποποιήσεων ΦΟΑ        37

διενέργειαεπιτόπιων επαληθεύσεων                                                   26

καταβληθείσα δημόσια χρηματοδότηση                                     922.384,16 €

 2.2. Ειδικής μνείαςχρήζει η δράση Επανεκκίνηση Εστίασης, όπου με αποκλειστική εργασία του εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, έχουν ενταχθεί έως τώρα 416 επιχειρήσεις της περιφέρειας ΑΜ-Θ και έχουν καταβληθεί 2.297.263,8€σε δικαιούχους. Η αξιολόγηση των υποβολών στη δράση συνεχίζεταιεντατικά.

 2.3. Στο Μεταφορικό Ισοδύναμο επιχειρήσεων προχώρησαν πληρωμές επιχειρήσεων Θάσου –  Σαμοθράκης εντός Ιουλίου, συνολικής δημόσιας χρηματοδότησης 78.883,29 €.

 2.3  Στη δράση ΑΜΘ 100 «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19» :

ü  προχωρούν εύρυθμα οι αξιολογήσεις και σύντομα θα υπάρξει νέααπόφαση εντάξεων – απορρίψεων

ü  έχουν σταλείπρος πληρωμή δημόσιας χρηματοδότησης αιτήματα δικαιούχων 371.100€συνολικά

ü  δημοσιεύθηκε η 5η τροποποίηση της Πρόσκλησης, η οποία θα συμβάλλει στην επιτάχυνση της δράσης

 3.       Το υποκατάστημα θα παραμείνει κλειστό το διάστημα από 16/8/21 έως και 20/08/21. Θα είναι κανονικά σε λειτουργία στις 23/8/21. Πληροφορίες: Κατσαντάς Στάθης Τηλ. : 25310 72388, 35916, e-mail:skatsantas@efapae.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: