Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021

Παραλαβή απορριμματοφόρου από το Δήμο Μαρωνείας-Σαπών δωρεά της εταιρίας “TAP AG”

Ακόμη ένας καρπός της διεκδικητικότητας και πειστικής παρουσίας της σημερινής διοίκησης του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών απέναντι στην εταιρία του αγωγού ΤΑΡ παρουσιάσθηκε σήμερα στην τελετή παράδοσης-παραλαβής ενός νέου απορριμματοφόρου οχήματος που θα ενισχύσει αποφασιστικά τον υπάρχοντα στόλο του Δήμου.

Ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών πέτυχε με συντονισμό και τεκμηριωμένες θέσεις να κατακτήσει τους στόχους του, παρ’ ότι που η εταιρία είχε ολοκληρώσει το έργο της και είχε αποχωρήσει από την περιοχή.

Σε συνέχεια της παραλαβής ενός εκσκαφέα τύπου JCB και στο πλαίσιο των δράσεων της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και ανταποδοτικών προσφορών της εταιρίας Trans Adriatic Pipeline AG” παραδόθηκε, παρουσία του Δημάρχου Μαρωνείας-Σαπών, κ. Ντίνου Χαριτόπουλου, αιρετών και στελεχών του Δήμου, νέο όχημα απορριμματοφόρου με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας 16 ΚΜ με γερανό οροφής αποκομιδής υπόγειων κάδων, με το οποίο βελτιώνεται θεαματικά η διαχείριση απορριμμάτων από τις υπηρεσίες καθαριότητας και η ποιότητα ζωής του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών.

Η ενίσχυση του στόλου οχημάτων του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών θα συνεχισθεί μέσα από την αξιοποίηση και άλλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων στο άμεσο μέλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια: