Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021

Αναφορά από τον βουλευτή Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ για τους μόνιμους διορισμούς των εκπαιδευτικών του μειονοτικού προγράμματος της μειονοτικής εκπαίδευσης

 
Κατατέθηκε χθες αναφορά από τον βουλευτή Ροδόπης, Ιλχάν Αχμέτ , με θέμα την διενέργεια μόνιμων διορισμών και για τον κλάδο ΠΕ73 των εκπαιδευτικών του μειονοτικού προγράμματος της μειονοτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στις πρόσφατες ανακοινώσεις για τους 11.700 μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση, που έκανε η υπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως. 

 Επισυνάπτεται η αναφορά και το σχετικό έγγραφο του Συλλόγου Αποφοίτων της ΕΠΑΘ , Έβρου-Ροδόπης.   

                                                                        ΑΝΑΦΟΡΑ

 ΠΡΟΣ: Υπουργό Παιδείας &Θρησκευμάτων  

Κ. Νίκη Κεραμέως 

 Κύρια Υπουργέ,

Με πρόσφατη ανακοίνωση από το υπουργείο Παιδείας γνωστοποιήθηκε η κατανομή των 11.700 θέσεων μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατά κλάδο, ειδικότητα και ειδίκευση, που διορίζονται κατά το τρέχον σχολικό έτος.

Πρόκειται για τους πρώτους μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση μετά από πολλά χρόνια και αυτό από μόνο του είναι ένα γεγονός θετικό.

Όμως ειδικά για τον κλάδο ΠΕ73 των εκπαιδευτικών του μειονοτικού προγράμματος της μειονοτικής εκπαίδευσης δεν έχει προβλεφθεί κανείς μόνιμος διορισμός, παρά το γεγονός ότι οι τελευταίοι διορισμοί αυτής της κατηγορίας έγιναν πριν από 12 χρόνια και τα προβλήματα της μειονοτικής εκπαίδευσης οξύνονται καθημερινά.

Προς τούτο καταθέτω ως αναφορά την επιστολή του συλλόγου διδασκάλων αποφοίτων της πρώην ΕΠΑΘ, Ροδόπης –Έβρου και παρακαλώ να διορθώσετε αυτή την συντελούμενη αδικία.

 

Ο αναφέρων βουλευτής,

Ιλχάν Αχμέτ


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ε.Π.Α.Θ. Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ–Ν.ΕΒΡΟΥ
1994


Θέμα: « Διορισμός Εκπαιδευτικών ΠΕ73 Μειονοτικού Προγράμματος στα Μειονοτικά Σχολεία ».

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
Με το έγγραφό μας αυτό ως Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Δασκάλων Αποφοίτων της
Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.) Ν. Ροδόπης – Ν. Έβρου σας στέλνουμε το
παρακάτω θέμα, που χρήζει άμεσης επίλυσης και φυσικά απασχολεί τα Μέλη του Συλλόγου μας και
ζητούμε την προσοχή σας και την θετική αντιμετώπισή τους από το Υπουργείο:
Με την ανακοίνωση της την 12/07/2021 από το υπουργείο παιδείας γνωστοποιήθηκε η
κατανομή των 11.700 θέσεων μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής
Εκπαίδευσης Γενικής Εκπαίδευσης κατά κλάδο, ειδικότητα και ειδίκευση, που διορίζονται κατά το
τρέχον σχολικό έτος.
Με την παρούσα θέλουμε να σας εκθέσουμε αλλά και να σας παρακαλέσουμε ώστε να
εξετάσετε εκ νέου την περίπτωση διορισμού εκπαιδευτικών ΠΕ73 για το μειονοτικό πρόγραμμα των
μειονοτικών σχολείων που δυστυχώς στην ανακοίνωση για διορισμούς εκπαιδευτικών που έγιναν
τελευταία από το υπουργείο παιδείας δεν έχει προβλεφθεί. Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε
επίσης ότι οι τελευταίοι διορισμοί εκπαιδευτικών ΠΕ 73 έγινα προ δωδεκαετίας.
Ως Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκάλων Αποφοίτων Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης
θεωρούμε ότι και η Μειονοτική Εκπαίδευση έχει ανάγκη από διορισμούς εκπαιδευτικών.
Θεωρούμε δεδομένο το ενδιαφέρον σας για την προώθηση και επίλυση του αίτημά μας.
Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση και σεβασμό

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Χασάν Ιδρίς
Ο Γ. Γραμματέας Χατζή Χακκή 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: