Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021

Ανακοίνωση για τις ενστάσεις στους λογαριασμούς ύδρευσης των καταναλωτών του δήμου Μαρωνείας-Σαπών


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι καταναλωτές ύδρευσης έχουν ενστάσεις ως προς τα κυβικά με τα οποία χρεώθηκαν, παρακαλούνται να προσκομίσουν στην Οικονομική Υπηρεσία του δήμου με κάθε πρόσφορο τρόπο, (πχ. Email: oikonomiki.dimousapon@0873.syzefxis.gov.gr) και έως 28/08/2021, φωτογραφίες των υδρομέτρων τους, προκειμένου να γίνουν διορθώσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι πληρωμές θα αρχίσουν από 02/09/2021.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 25323 50105 & 25323 50108

Δεν υπάρχουν σχόλια: