Τρίτη 20 Ιουλίου 2021

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

Α.  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

 

 

1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Ιούνιο 2021, ανήλθε σε 909.054 άτομα. Από αυτά 551.979 (ποσοστό 60,72%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο  του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 357.075 (ποσοστό 39,28%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 314.823  (ποσοστό 34,63%) και οι  γυναίκες ανέρχονται σε 594.231  (ποσοστό 65,37%).

 

2. Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Ιούνιο 2021, ανήλθε σε 39.668 άτομα. Οι άνδρες ανέρχονται σε 12.274  (ποσοστό 30,94%) και οι γυναίκες σε 27.394  (ποσοστό 69,06%).

3. Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων[1],  για τον μήνα Ιούνιο 2021,  (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 75.474 άτομα, από τα οποία οι 69.047 (ποσοστό 91,48%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 6.427 (ποσοστό 8,52%) είναι εποχικοί τουριστικών  επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 34.078 (ποσοστό 45,15%)  και οι γυναίκες σε 41.396  (ποσοστό 54,85%).

 

Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 64.952  (ποσοστό 86,06%) είναι κοινοί, 2.151 (ποσοστό 2,85%) είναι οικοδόμοι, 6.427 (ποσοστό 8,52%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.347 (ποσοστό 1,78%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 564 (ποσοστό 0,75%) είναι εκπαιδευτικοί, και 33 (ποσοστό 0,04%) είναι λοιποί.             

 

 

 

Β: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΜΑΪΟ 2021

 

 

ΜΑΪΟΣ

2021

ΙΟΥΝΙΟΣ

2021

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ

1.013.163

948.722

-64.441

-6,36%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

78.476

75.474

-3.002

-3,83%


 

Γ: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΙΟΥΝΙΟ 2020

 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ

2020

ΙΟΥΝΙΟΣ

2021

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ

1.126.173

948.722

-177.451

-15,76%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

171.521

75.474

-96.047

-56,00%

 

 

 

Δ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

 

 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Ποσοστό %

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Ποσοστό %

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Ποσοστό %

Άνδρες

314.823

34,63%

12.274

30,94%

34.078

45,15%

Γυναίκες

594.231

65,37%

27.394

69,06%

41.396

54,85%

Σύνολο

 

909.054

100,00%

39.668

100,00%

75.474

100,00%

 

 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Ποσοστό %

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Ποσοστό %

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Ποσοστό %

15-19  ετών

6.391

0,70%

6

0,02%

68

0,09%

20-24  ετών

48.027

5,28%

912

2,30%

4.293

5,69%

25-29 ετών

86.523

9,52%

1.533

3,86%

10.564

14,00%

30-44  ετών

319.334

35,13%

9.455

23,84%

32.260

42,74%

45-54 ετών

222.981

24,53%

9.348

23,57%

17.643

23,38%

55-64 ετών

179.537

19,75%

12.219

30,80%

9.876

13,09%

65 ετών και άνω

46.261

5,09%

6.195

15,62%

770

1,02%

Σύνολο

 

909.054

100,00%

39.668

100,00%

75.474

100,00%

 

 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Ποσοστό %

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Ποσοστό %

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Ποσοστό %

Χωρίς εκπαίδευση

 

85.578

9,41%

6.321

15,93%

3.578

4,74%

Υποχρεωτική εκπαίδευση

(έως 3η Γυμνασίου)

253.269

27,86%

15.727

39,65%

17.054

22,60%

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

417.664

45,94%

14.389

36,27%

38.159

50,56%

Τριτοβάθμια εκπαίδευση

152.543

16,78%

3.231

8,15%

16.683

22,10%

Σύνολο

 

909.054

100,00%

39.668

100,00%

75.474

100,00%

 

 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Ποσοστό %

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Ποσοστό %

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Ποσοστό %

Έλληνες Υπήκοοι

 

797.906

87,77%

34.082

85,92%

66.369

87,94%

Υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης

19.714

2,17%

1.025

2,58%

1.378

1,83%

Υπήκοοι τρίτων χωρών

91.434

10,06%

4.561

11,50%

7.727

10,24%

Σύνολο

 

909.054

100,00%

39.668

100,00%

75.474

100,00%

 

 

 

 

Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία στο σύνολο της χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις εγγεγραμμένης ανεργίας, βλ. www.oaed.gr  /Στατιστικά/Στατιστικά Στοιχεία.

 [1] Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: