Τρίτη 6 Ιουλίου 2021

Δημήτρης Χαρίτου: Να παραταθεί η ισχύς των νέων αδειών φύτευσης και αναφύτευσης αμπέλου οι οποίες λήγουν το 2021

Με πρωτοβουλία του βουλευτή Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Χαρίτου κατατέθηκε ερώτηση στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την οποία συνυπογράφουν άλλοι 25 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με την οποία ζητά την παράτασης ισχύος των νέων αδειών φύτευσης και αναφύτευσης αμπέλου οι οποίες λήγουν το 2021.

Ο βουλευτής υπογραμμίζει ότι και οι παραγωγοί της ΠΕ Ροδόπης δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρώσουν τις νέες φυτεύσεις αμπελιών λόγω των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας, των οικονομικών δυσκολιών και των παρατεταμένων άσχημων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν την περίοδο των φυτεύσεων.

Γι’ αυτό απευθύνεται στον υπουργό και του ζητά να γνωστοποιήσει αν η κυβέρνηση έχει καταθέσει, ως όφειλε, αίτημα στην ΕΕ για παράταση των αδειών φύτευσης που λήγουν το 2021 και βέβαια τι μέτρα θα λάβει μέτρα να μη χάσουν οι δικαιούχοι παραγωγοί τις άδειες φύτευσης αμπέλου.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

                

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον  κ. Υπουργό  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 

Θέμα: Θα υπάρξει παράταση ισχύος των αδειών φύτευσης και αναφύτευσης αμπέλου οι οποίες λήγουν το 2021;

 

Μεγάλη ανησυχία έχει προκαλέσει στους παραγωγούς της ΠΕ Ροδόπης, αλλά και άλλων αμπελοπαραγωγικών περιοχών της χώρας, το γεγονός ότι οι χορηγηθείσες σε αυτούς άδειες φύτευσης νέων αμπελιών λήγουν μέσα στο 2021, χωρίς ωστόσο αυτοί να έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες των φυτεύσεων.  Οι βασικοί λόγοι της καθυστέρησης αυτής έχουν να κάνουν με τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας, τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί, καθώς και τις παρατεταμένες άσχημες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν την περίοδο των φυτεύσεων οι οποίες δυσχέραιναν τις καλλιεργητικές εργασίες.

Όπως είναι γνωστό, οι αμπελουργοί εξακολουθούν να υφίστανται τις σοβαρές συνέπειες από τη δυσκολία στην απορρόφηση των προϊόντων τους λόγω της πανδημίας. Η οικονομική κατάσταση των παραγωγών σήμερα είναι διαφορετική από αυτή που επικρατούσε κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησής τους για νέες άδειες φύτευσης ή αναφύτευσης αμπέλου. Ο τομέας της αμπελουργίας και όσοι δραστηριοποιούνται σε αυτόν αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες, λόγω της έλλειψης ρευστότητας με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε αδυναμία να προχωρήσουν σε επενδύσεις ως απόρροια της συνεχιζόμενης κρίσης από την πανδημία. Ενώ, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα η κατάσταση, οι δικαιούχοι αδειών φύτευσης αμπέλου μπορεί να μην επιθυμούν πλέον ή να μην είναι σε θέση οικονομικά να προβούν σε φυτεύσεις και επομένως θα πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα να επανεκτιμήσουν τις αποφάσεις τους και την επενδυτική τους δραστηριότητα. 

Άλλωστε το θέμα έχει τεθεί με σχετικά ερωτήματα από ευρωβουλευτές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που ζητούν να υπάρξει παράταση της ισχύος των αδειών φύτευσης και αναφύτευσης αμπέλου, οι οποίες λήγουν μέσα στο 2021 και βέβαια να μην υποστούν οι αμπελουργοί τις προβλεπόμενες κυρώσεις, δεδομένου ότι, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, δεν κατέστη δυνατό να αξιοποιήσουν εμπρόθεσμα τη χορηγηθείσα άδεια φύτευσης.

Επειδή οι παραγωγοί δικαιούχοι άδειας φύτευσης αμπέλου,  βρίσκονται σε μία νέα οικονομική πραγματικότητα και θα χρειαστούν χρόνο για να ολοκληρώσουν ή όχι το πρόγραμμα τους.

Επειδή λήγει η ισχύς των αδειών φύτευσης αμπέλου εντός του 2021.

Επειδή έχουν κατατεθεί αιτήματα στην ΕΕ για  χορήγηση νέας παράτασης ισχύος των αδειών φύτευσης. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.  Αν η κυβέρνηση έχει καταθέσει ανάλογο αίτημα στην ΕΕ για χορήγηση  παράτασης ισχύος των αδειών φύτευσης και αναφύτευσης αμπέλου.

2. Ποια  μέτρα προτίθεσθε να λάβετε  ώστε να μη χάσουν οι δικαιούχοι παραγωγοί τις άδειες φύτευσης αμπέλου;

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: