Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021

Δημήτρης Χαρίτου: Αρνείται η κυβέρνηση να ικανοποιήσει το δίκαιο αίτημα ίδρυσης και λειτουργίας Λιμενικού Σταθμού στην ΠΕ Ροδόπης


 Ο βουλευτής Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Χαρίτου με ερώτησή του στον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είχε ζητήσει από την κυβέρνηση την ίδρυση και λειτουργία Λιμενικού Σταθμού στην ΠΕ Ροδόπης. Ένα ώριμο αίτημα που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες και η ικανοποίησή του θα συνέβαλε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες στην αλιεία, τον τουρισμό, την επιχειρηματική δραστηριότητα και την ασφάλεια στην περιοχή. Στην απάντηση του ο υπουργός δυστυχώς δεν αναγνωρίζει αυτή τη νέα πραγματικότητα και τις αυξημένες ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί στην περιοχή. Το χειρότερο όμως είναι ότι αρνείται την αναγκαιότητα δημιουργίας Λιμενικού Σταθμού, επιμένοντας ότι είναι αρκετά τα δύο μικρών δυνατοτήτων Λιμενικά Φυλάκια του Φαναρίου και της Μαρώνειας, σε αντίθεση με υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι των λιμενικών και οι φορείς της περιοχής.

Ακολουθούν η ερώτηση του βουλευτή κ. Χαρίτου που είχε καταθέσει στις 19 Απριλίου και η απάντηση του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

 

Αθήνα, 19 Απριλίου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

 Θέμα: Αναγκαία η ίδρυση και λειτουργία Ανεξάρτητης Λιμενικής Αρχής στην ΠΕ Ροδόπης για να αντιμετωπιστούν οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες στην αλιεία, τον τουρισμό και την επιχειρηματικότητα

 Οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες στην ΠΕ Ροδόπης από την αλιευτική δραστηριότητα, την αναπτυσσόμενη τουριστική και επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως και μία σειρά άλλων αναγκών αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος, όπως λιμενική αστυνομία, περιστατικά έρευνας και διάσωσης, επιθεώρηση σκαφών, ασφάλεια, ανάκριση, προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος, δικογραφίες για διάφορα θέματα (πνιγμοί, κλοπές, καταστροφές αλιευτικών εργαλείων, προσαράξεις πλοίων κα), δε μπορούν να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικότητα από τα δύο Λιμενικά Φυλάκια Φαναρίου και Μαρώνειας που λειτουργούν σήμερα στο νομό.

Η αλιεία είναι ένας κλάδος με έντονη δραστηριότητα στην ΠΕ Ροδόπης. Στην ακτογραμμή υπάρχουν αλιευτικά καταφύγια επαγγελματικών αλιευτικών και σκαφών αναψυχής, ενώ στην θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους διενεργείται αλιεία καθόλη τη διάρκεια του έτους. Η θαλάσσια περιοχή αποτελεί τον φυσικό χώρο δραστηριοποίησης των αλιευτικών σκαφών της Θάσου, της Κεραμωτής, του Λάγους, του Φαναρίου και της Μαρώνειας, ενώ εδώ αλιεύεται κάθε χρόνο το 80% της ετήσιας παραγωγής χταποδιού στην Ελληνική επικράτεια, κάτι που καθιστά επιτακτική την συνεχή και αυστηρή θαλάσσια αστυνόμευση, προκειμένου διαφυλαχθεί η εύθραυστη ισορροπία των ιχθυαποθεμάτων, αλλά και να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας στον τομέα της αλιείας. Ακόμη οι μεγάλης ακτογραμμής ερημικές περιοχές και η δυσκολία προσβασιμότητας σε αυτές, έχουν ως αποτέλεσμα η περιοχή να προσφέρεται για την τέλεση έκνομων ενεργειών (πχ κλοπές σε λιμένες κα).    

Ταυτόχρονα η ΠΕ Ροδόπης είναι μία διαρκώς αναπτυσσόμενη τουριστική περιοχή, που απέκτησε μεγαλύτερη δυναμική στον τομέα αυτόν ιδιαίτερα μετά τη διάνοιξη το 2013 του ελληνοβουλγαρικού κάθετου άξονα της Νυμφαίας. Οι παραλιακοί οικισμοί (Φανάρι, Αρωγή κα) και οι παραλίες (Φανάρι, Αρωγή, Μέση, Μολυβωτή κα) παρουσιάζουν μεγάλη προσέλευση λουομένων προερχόμενων από την ΠΕ Ροδόπης, όμορους νομούς και γειτονικές χώρες, που τις καλοκαιρινές ημέρες αιχμής ξεπερνούν ακόμη και τα 5000 άτομα, ενώ εξαιτίας της παρουσίας των λουομένων αναπτύσσονται όλο και περισσότερες επιχειρήσεις του τουρισμού, όπως οργανωμένα κάμπινγκ, δεκάδες αναψυκτήρια, θαλάσσια μέσα αναψυχής κα.

Επιπρόσθετα, μία μεγάλη περιοχή της ΠΕ Ροδόπης, εμπίπτει σε προστατευόμενες περιβαλλοντικά ζώνες (‘’Natura’’ GR 1130009 – ‘’Ramsar’’ – Εθνικό Πάρκο της Αριθ. 44549/2008 K.Y.A. Φ.Ε.Κ. 497 Δ΄/17-10-2008), ενώ παράλληλα υφίστανται παραλιακές ζώνες αρχαιολογικού ενδιαφέροντος (Φ.Ε.Κ.719 Β΄/1998, 731 Β΄/1979).

Σήμερα η απουσία Λιμενικής Αρχής στην ΠΕ Ροδόπης αναγκάζει τους επαγγελματίες αλιείς και τους πολίτες να μεταβαίνουν για την εξυπηρέτησή τους στις Λιμενικές Αρχές των γειτονικών Νομών Ξάνθης και Αλεξανδρούπολης, με αποτέλεσμα να διατυπώνουν τις έντονες διαμαρτυρίες τους. Ενώ λόγω ακριβώς αυτής της απουσίας δεν διασφαλίζεται επαρκώς η εύρυθμη και απρόσκοπτη αστυνόμευση της περιοχής και η αποτροπή έκνομων ενεργειών και υπονομεύεται το αίσθημα της ασφάλειας των πολιτών και των τουριστών, σε μία ιδιαίτερα ευαίσθητη και τουριστικά αναπτυσσόμενη περιοχή της χώρας. Όλα τα παραπάνω σοβαρά προβλήματα επισημαίνει και η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος ΑΜΘ, προτάσσοντας ως αίτημα την ίδρυση και λειτουργία Ανεξάρτητης Λιμενικής Αρχής στην ΠΕ Ροδόπης, αίτημα που στηρίζουν και οι επαγγελματίες της αλιείας και του τουρισμού, όπως και οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Μάλιστα το κτίριο που στεγάζει σήμερα το Λιμενικό Φυλάκιο Φαναρίου παραχωρήθηκε δωρεάν το έτος 2003, από την τέως Νομαρχία Ροδόπης στο ΥΕΝ, για αόριστη χρήση, βρίσκεται σε ιδανική για το σκοπό λειτουργίας του θέση, επί του λιμένα Φαναρίου και επομένως η αναβάθμισή του σε Λιμενικό Σταθμό δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

Επειδή η ΠΕ Ροδόπης είναι μία περιοχή έντονης αλιευτικής δραστηριότητας, με διαρκώς αναπτυσσόμενη τουριστική και επιχειρηματική δραστηριότητα.

Επειδή τα Λιμενικά Φυλάκια Φαναρίου και Μαρώνειας δε μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες στην περιοχή, όπως υπογραμμίζουν και οι εκπρόσωποι των λιμενικών.

Επειδή η αναβάθμιση του Λιμενικού Φυλακίου σε Λιμενικό Σταθμό είναι αίτημα των τοπικών αλιευτικών συλλόγων, επαγγελματιών του τουρισμού και φορέων της αυτοδιοίκησης και δεν θα επιβαρύνει καθόλου τον κρατικό προϋπολογισμό.

Ερωτάται ο κος υπουργός:

1.Προτίθεστε να προχωρήσετε στην ίδρυση και λειτουργία Ανεξάρτητης Λιμενικής Αρχής στην ΠΕ Ροδόπης;

2.Προτίθεστε να προχωρήσετε στην αναβάθμιση του Λιμενικού Φυλακίου Φαναρίου σε Λιμενικό Σταθμό;


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη
Ταχ. Κώδικας : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλ. : 213 137 1464
Ε-mail : 
ke@yna.gov.gr

                                                                                              Πειραιάς, 31 Μαΐου 2021

                                                                                             Αριθ. Πρωτ.: 1500.1/38154/2021/162

                                        

                                                                                                        ΠΡΟΣ: τη Βουλή των Ελλήνων
                                                                                                        Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
                                                                                                        Τμήμα Ερωτήσεων

                                                                                                        Κοιν.: Ως Πίνακας Κοινοποίησης
                                                                                                Αριθ. σελίδων: Απάντηση (02)
                                                                                                Σύνολο (02)


ΘΕΜΑ: «Απάντηση της υπ' αριθ. πρωτ. 6103/19-4-2021 Ερώτησης Βουλευτών της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ ».
Σε απάντηση της εν θέματι Ερώτησης γνωρίζεται ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής εξετάζει τα ζητήματα διάρθρωσης των Λιμενικών Αρχών της χώρας με τρόπο συνολικό.
Η υφιστάμενη διάρθρωση, σύμφωνα με το π.δ. 81/2014 «Αναδιάρθρωση Περιφερειακών
Διοικήσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και Λιμενικών Αρχών και
ρύθμιση θεμάτων στελέχωσης αυτών» (Α΄ 125), δομήθηκε με γνώμονα τον συνεκτικό
επιχειρησιακό σχεδιασμό και την αξιοποίηση των μετρήσιμων στοιχείων που διαθέτει το Αρχηγείο
του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής για τις διαμορφούμενες συνθήκες σε τοπικό,
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
Για τη συνολική αυτή προσέγγιση λαμβάνονται υπόψη αντικειμενικοί παράγοντες.
Ενδεικτικά, αναφέρονται η εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων και του δημοσίου συμφέροντος,
ο αριθμός των προσεγγίσεων πλοίων όλων των κατηγοριών, ιδίως σε περιόδους αυξημένης
κίνησης, οι αυξημένες τοπικές δραστηριότητες σε ετήσια και εποχική βάση (διακίνηση επιβατών,
φορτίων, αλιεία, τουρισμός), τα στατιστικά στοιχεία δραστηριότητας των Λιμενικών Αρχών κατά
τα τελευταία έτη, το επίπεδο παραβατικότητας/εγκληματικότητας σε τοπικό επίπεδο, η ύπαρξη
κτιριακής και υλικοτεχνικής υποδομής, η απόσταση από ξηρά και θάλασσα μεταξύ των όμορων
Λιμενικών Αρχών και η ύπαρξη τυχόν συναρμόδιων φορέων και λοιπών τοπικών/περιφερειακών
Υπηρεσιών.
Όσον αφορά την εξυπηρέτηση των τοπικών υπηρεσιακών αναγκών στην περιοχή του
Φαναρίου, υφίσταται Λιμενικό Φυλάκιο στεγασμένο σε κτίριο πλησίον του λιμένα, που
παραχωρήθηκε δωρεάν στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής το 2003. Από θέσεως
σε ισχύ του π.δ. 41/2020 (Α΄89) και με την από 02-11-2020 διαταγή σύστασης Λιμενάρχη,
υπάγεται πλέον διοικητικά στο Λιμεναρχείο Πόρτο Λάγους, ενώ η χρονική διάρκεια λειτουργίας
του καθορίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους από 06:00 έως 22:00. Στελεχώνεται δε από
τέσσερα (04) στελέχη.
Όσον αφορά την εξυπηρέτηση των τοπικών υπηρεσιακών αναγκών στην περιοχή της
Μαρώνειας, υφίσταται Λιμενικό Φυλάκιο Μαρώνειας στεγασμένο σε κτίριο που έχει
παραχωρηθεί από τον Δήμο Μαρώνειας-Σαπών. Με την από 04-11-2016 διαταγή σύστασης
Κεντρικού Λιμενάρχη υπάγεται διοικητικά στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης, ενώ η
χρονική διάρκεια λειτουργίας του είναι συνεχής. Στελεχώνεται δε από πέντε (05) στελέχη.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 46 του π.δ. 13/2018 (Α΄26), τα Λιμενικά Φυλάκια εξυπηρετούν σε τοπικό επίπεδο την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Λιμενικής Αρχής διοικητικής υπαγωγής τους, ενώ δύναται να επανακαθορίζονται με ευέλικτη διαδικασία τόσο η χρονική διάρκεια λειτουργίας τους όσο και τα θέματα των αρμοδιοτήτων τους, εφόσον οι εκάστοτε τοπικές συνθήκες το απαιτούν.

Γενικότερα, τα θέματα ίδρυσης και υπαγωγής Λιμενικών Αρχών εξετάζονται από τη Γενική
Επιθεώρηση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες, κατόπιν συγκέντρωσης
και επεξεργασίας όλων των προαναφερθέντων στοιχείων για τη δυνατότητα και σκοπιμότητα
υλοποίησης του κάθε αιτήματος. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και απαιτήσεις όλων των
Λιμενικών Αρχών της Επικράτειας, τα αναφερόμενα στοιχεία τίθενται ενώπιον του Συμβουλίου
Επιτελικού Σχεδιασμού προς έκδοση σχετικής γνωμοδότησης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ


Πίνακας Κοινοποίησης
1. Βουλευτή κ. Δ. Χαρίτου
2. Βουλευτή κ. Τ. Αλεξιάδη
3. Βουλευτή κ. Σ. Βαρδάκη
4. Βουλευτή κ. Θ. Δρίτσα
5. Βουλευτή κα Ν. Κασιμάτη
6. Βουλευτή κα Χ. Καφαντάρη
7. Βουλευτή κ. Π. Κουρουμπλή
8. Βουλευτή κα Κ. Μάλαμα
9. Βουλευτή κ. Κ. Μάρκου
10. Βουλευτή κ. Α. Μιχαηλίδη
11. Βουλευτή κα Αικ. Νοτοπούλου
12. Βουλευτή κ. Σ. Παπαδόπουλο
13. Βουλευτή κα Π. Πούλου
14. Βουλευτή κ. Ι. Ραγκούση
15. Βουλευτή κ. Χ. Σπίρτζη
Εσωτερική Διανομή:
1. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. Υπουργού
2. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
3. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Β’ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
4. ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. ΓΕΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
5. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. ΔΚΑ΄- Γρ. κ. ΔΚΔ΄
6. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΑΠΘΑΣ-ΔΕΜ-ΔΕΠΙΧ-ΔΕΛΑΛ

Δεν υπάρχουν σχόλια: