Τρίτη 18 Μαΐου 2021

Παρεμβάσεις και έργα μικρής κλίμακας σε οικισμούς του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών

 


Ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών το τελευταίο χρονικό διάστημα, στο πλαίσιο της μέριμνας του για τους οικισμούς του, υλοποίησε μία σειρά έργων, τα οποία συμβάλλουν στην αναβάθμιση τους και στην ενίσχυση βελτίωσης της καθημερινότητας των κατοίκων.

 Συγκεκριμένα εκτελέσθηκαν τα κάτωθι έργα:

·        Βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας στην Κρωβύλη, την Παλαιά Κρωβύλη, τους Ασκητές, τη Στρύμνη και τη Διώνη.

·        Εργασίες κατασκευής δεξαμενής ύδρευσης στα Κασσιτερά.

·        Τσιμεντόστρωση χωματόδρομου εντός του οικισμού της Ξυλαγανής.

·        Εργασίες κατασκευής νέου δικτύου ύδρευσης στον Αετόλοφο.

·        Βελτίωση της προσβασιμότητας και διαμόρφωση διαβάσεων  στις αγροτικές περιοχές Λοφαρίου, Αρσακείου και Σαπών.

 Ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών με συστηματικό και ολοκληρωμένο προγραμματισμό θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις και τα έργα μικρής κλίμακας στο σύνολο των οικισμών του στο άμεσο μέλλον.

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: