Τετάρτη 5 Μαΐου 2021

Έναρξη αντιπυρικής περιόδου στην περιφέρεια ΑΜΘ

Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, ενημερώνει τους
πολίτες για την έναρξη της φετινής αντιπυρικής περιόδου η οποία ξεκίνησε το Σάββατο 1η ΜΑΪΟΥ

2021 και τελειώνει την Κυριακή 31η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021.
Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν σήμερα τον σημαντικότερο εχθρό του δάσους. Καταστρέφουν
ολοκληρωτικά μεγάλες εκτάσεις δασικής βλάστησης σε ελάχιστο χρονικό διάστημα ενώ μπορούν να
προκαλέσουν τραυματισμούς και απώλειες ανθρώπινων ζωών. Είναι δυνατόν να προκληθούν από
φυσικά αίτια (π.χ. κεραυνοί) ή από ανθρώπινες δραστηριότητες, Στην Ελλάδα ο κίνδυνος εκδήλωσης
Δασικής Πυρκαγιάς από ανθρώπινες δραστηριότητες έχει διαπιστωθεί στατιστικά ότι είναι μεγάλος.
Το Πυροσβεστικό Σώμα, πάντα δίπλα στον πολίτη, συμβουλεύει και υπενθυμίζει τα μέτρα που
πρέπει να λαμβάνονται από όλους, ώστε να αποφεύγεται η έναρξη πυρκαγιάς από αμέλεια.
Για να μην προκαλέσουμε πυρκαγιά


Με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς στην ύπαιθρο για
οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Ο κίνδυνος έναρξης και εξάπλωσης μιας καταστρεπτικής
πυρκαγιάς είναι μεγάλος.
Οι ιδιοκτήτες νομείς ή επικαρπωτές οικοπεδικών χώρων και λοιπών ακάλυπτων χώρων
υποχρεούνται στην αποψίλωση – καθαρισμό, καθώς και την απομάκρυνση της βλάστησης και
τυχόν άλλων καυστών υλικών, σκουπιδιών κ.λ.π., προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης
πυρκαγιάς.
Αποφεύγουμε τις υπαίθριες θερμές εργασίες, που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά
(οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου, που εκτοξεύει σπινθήρες)
Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές εντός των δασών, ούτε σε χώρους που υπάρχουν ξερά
χόρτα και κλαδιά.
Αποφεύγουμε το κάπνισμα των μελισσών και δεν εγκαταλείπουμε τα αναμμένα υπολείμματα
καύσης στην ύπαιθρο, διότι ενδέχεται να αναζωπυρωθούν και να προκαλέσουν πυρκαγιά.
Δεν πετάμε ποτέ αναμμένα τσιγάρα και σπίρτα, από το παράθυρο του αυτοκινήτου, ούτε όταν
βρισκόμαστε στο δάσος.

Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος, διότι υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξής τους, ούτε γυάλινα
μπουκάλια, διότι ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά σε ξερά χόρτα, μέσω της ηλιακής
ακτινοβολίας.
Δεν προβαίνουμε σε χρήση βεγγαλικών – πυροτεχνημάτων, σε περιοχές που βρίσκονται σε
μικρή απόσταση από δασικές εκτάσεις.
Δε σταθμεύουμε ποτέ το όχημά μας σε σημεία που υπάρχουν ξερά χόρτα. Ο καταλύτης των
αυτοκινήτων διατηρείται υπερθερμασμένος για αρκετό χρονικό διάστημα, μετά το σβήσιμο της
μηχανής, καθιστώντας ορατό τον κίνδυνο έναρξης πυρκαγιάς.
Έχουμε υπόψη μας ότι οι σπινθήρες που προκαλούνται από τις εξατμίσεις όλων των τύπων
οχημάτων μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες ευνοϊκές για πυρκαγιά.
Πάντα συμμορφωνόμαστε με τις απαγορευτικές πινακίδες πρόσβασης στο δάσος, σε περιόδους
υψηλού κινδύνου.
Οι ενέργειες, στις οποίες πρέπει να προβούμε, μόλις αντιληφθούμε μια πυρκαγιά
Τηλεφωνούμε ΑΜΕΣΩΣ στους αριθμούς κλήσης 199 ή 112 και δίνουμε σαφείς
πληροφορίες, τόσο για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρισκόμαστε, όσο και για τη
συγκεκριμένη θέση που βλέπουμε την πυρκαγιά. Η κλήση είναι χωρίς χρέωση τόσο από
σταθερό όσο και από κινητό τηλέφωνο. Σε περίπτωση που το κινητό τηλέφωνο μας δείχνει
την ένδειξη «κλήσεις έκτακτης ανάγκης» ή «εκτός δικτύου» τηλεφωνούμε στο 112.
Περιγράφουμε το είδος της βλάστησης που καίγεται.
Προσδιορίζουμε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς.
Ενημερώνουμε για την ένταση και τη διεύθυνση του ανέμου στην περιοχή.
Επίσης σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη
βεβαιώνονται πρόστιμα από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.)
κατόπιν διαπίστωσης μη τήρησης των απαιτούμενων από τις κείμενες διατάξεις πυροπροστασίας που
κυμαίνονται από 200 έως 5.000 ευρώ.
Παρακαλούνται οι συμπολίτες μας & οι αγρότες, να λάβουν σοβαρά υπ’ όψη τις απαγορεύσεις που
προαναφέρθηκαν, όπως έχουν κάνει με συνέπεια όλα τα τελευταία χρόνια, προκειμένου και φέτος να
μην γίνουν υπαίτιοι πρόκλησης πυρκαγιών, με πιθανότητα ανυπολόγιστων καταστροφών για τον τόπο
και τις περιουσίες μας.
Στη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλεται κάθε αντιπυρική περίοδο για την αντιμετώπιση των
δασικών πυρκαγιών, χρειαζόμαστε όλοι.
Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες προστασίας επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του
Πυροσβεστικού Σώματος
www.fireservice.gr

 

Ο Διοικητής
Κων/νος Β. Κούκουρας
Αρχιπύραρχος

Δεν υπάρχουν σχόλια: