Πέμπτη 8 Απριλίου 2021

Βουλευτής Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Χαρίτου: Να διορθωθούν τα σφάλματα των δασικών χαρτών της Π.Ε. Ροδόπης και να αναρτηθούν εκ νέου

 

Ο βουλευτής Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Χαρίτου με παρέμβασή του στη Βουλή ζητά από την κυβέρνηση να επανεξεταστούν οι δασικοί χάρτες της Π.Ε. Ροδόπης, να διορθωθούν τα πρόδηλα σφάλματα που υπάρχουν σε αυτούς με ευθύνη της διοίκησης και να αναρτηθούν εκ νέου.

Ο βουλευτής σε ερώτηση που κατέθεσε προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και συνυπέγραψαν 11 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνει ότι η ανάρτηση των δασικών χαρτών της Π.Ε.

Ροδόπης έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στους κατοίκους της Ροδόπης, με πιο έντονα να είναι σε αυτά σε οικισμούς, όπως η Γρατινή, η Μαρώνεια, αλλά και σε οικισμούς του ορεινού όγκου κα, αφού εμφανίζει τις εκτάσεις που τους είχαν δοθεί νόμιμα από το Ελληνικό Κράτος και που επί χρόνια καλλιεργούν ως δασικές.

Ο βουλευτής καλεί την κυβέρνηση να ανατρέξει στις πράξεις που η ίδια η Διοίκηση εξέδωσε, όπως αποφάσεις διανομών, πίνακες διανομών, παραχωρητήρια κα και να προχωρήσει σε  διορθώσεις των  πρόδηλων  σφαλμάτων των δασικών χαρτών, χωρίς να υποχρεώνει τους πολίτες να κυνηγούν προθεσμίες και να καταβάλουν έξοδα και τέλη για λάθη που δεν προέρχονται  από δική τους υπαιτιότητα.

Συνημμένα  το πλήρες κείμενο της ερώτησης

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον  Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: Να επανεξεταστούν οι δασικοί χάρτες της Π.Ε. Ροδόπης, να διορθωθούν και να αναρτηθούν εκ νέου

 

Η ανάρτηση των δασικών χαρτών στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης προκάλεσε τεράστια αναστάτωση στους πολίτες και ιδιαίτερα στους καλλιεργητές, αγρότες και μικροπαραγωγούς της περιοχής, που είδαν τις εκτάσεις που επί χρόνια εκμεταλλεύονται να εμφανίζονται ως δασικές. Ιδιαίτερα έντονο είναι το πρόβλημα σε περιοχές του ορεινού όγκου της Ροδόπης, στον Δήμο Κομοτηνής και ιδιαίτερα στον οικισμό της Γρατινής και στους όμορους οικισμούς, όπως και στο Δήμο Μαρωνείας-Σαπών και ιδιαίτερα στον οικισμό της Μαρώνειας.  

Στους δασικούς χάρτες αυτών των περιοχών δεν έχουν περιληφθεί νόμιμες πράξεις της διοίκησης όπως οι διανομές που είχαν πραγματοποιηθεί από την Δασική Υπηρεσία το 1938 για εκτάσεις του αγροκτήματος της Γρατινής, και το 1930, το 1959 και το 1978 για εκτάσεις του αγροκτήματος Εργάνης-Νέας Πέτρας. Για τις διανομές αυτές είχαν μάλιστα καταρτισθεί οι σχετικοί πίνακες, είχαν σχεδιασθεί οι αντίστοιχοι χάρτες και είχε πραγματοποιηθεί η δημόσια ανάρτησή τους. Επίσης δεν λήφθηκαν υπόψη τα έγγραφα που έχουν στην κατοχή τους πολλοί από τους κατοίκους της περιοχής και που αποδεικνύουν ότι η Διεύθυνση Δασών παλαιότερα και η Δασική Επιθεώρηση Θράκης στη συνέχεια τους παραχώρησε εκτάσεις για μόνιμη γεωργική καλλιέργεια. Σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις οι κάτοικοι διαθέτουν εντελώς πρόσφατα έγγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, με τα οποία οι εκτάσεις αυτές τους παραχωρούνται «εις τελεία και πλήρη ιδιοκτησία». Ενώ σε άλλες αδυνατούν να αποδείξουν την νόμιμη κατοχή εκτάσεων που επί χρόνια καλλιεργούν γιατί τα σχετικά αρχεία καταστράφηκαν κατά την διάρκεια του Ελληνο-Ιταλικού πολέμου και της Βουλγαρικής Κατοχής και δεν είναι δυνατόν να ανευρεθούν από την Διοίκηση. Το γεγονός είναι ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις οι άνθρωποι ενήργησαν καλόπιστα και με εμπιστοσύνη απέναντι στο Ελληνικό Κράτος που με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο τους παραχώρησε γη την οποία την καλλιέργησαν και την διατήρησαν ως αγροτική από τον χρόνο της παραχώρησής της έως σήμερα.

Δυστυχώς μετά την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών οι πολίτες υποχρεώνονται να μπουν σε διαδικασία διόρθωσης των  σφαλμάτων των δασικών χαρτών. Να  υποβάλλουν τις αντιρρήσεις   τους εντός της   προθεσμίας των 3,5 μηνών, καταβάλλοντας μάλιστα  τέλη μέσα σε αυτή την δύσκολη οικονομικά συγκυρία καθώς και να υποβληθούν σε πρόσθετες δαπάνες για αμοιβές σε δικηγόρους, μηχανικούς κ.α. Να υποχρεώνονται εν μέσω πανδημίας να μετακινούνται σε δασικές ή άλλες υπηρεσίες προκειμένου να επιλύσουν διοικητικά λάθη και παραλείψεις που δεν προέκυψαν από δική τους ευθύνη.

Το πρόβλημα δεν θα είχε καν προκύψει εάν η Κυβέρνηση της ΝΔ δεν ανέκοπτε την χαρτογράφηση που είχε ξεκινήσει και υλοποιήσει ο ΣΥΡΙΖΑ κατά το 55% καθώς και εάν φρόντιζε να ενισχύσει τις δασικές υπηρεσίες με προσωπικό που είχε ήδη προγραμματισθεί και προεγκριθεί από την προηγούμενη Κυβέρνηση. Αντί αυτών επίλεξε με το Ν. 4685/2020, να ακυρώσει ουσιαστικά όλους τους δασικούς χάρτες «για να αναμορφωθούν και να αναρτηθούν εκ νέου». Οι ιδιώτες μελετητές που ανέλαβαν το έργο αυτό για την Ροδόπη περιορίστηκαν στις αεροφωτογραφίες του 1945, ενώ δεν έλαβαν υπόψη τους πραγματικά δεδομένα,όπως οι διανομές που έγιναν από την ίδια την Δασική Υπηρεσία για το αγρόκτημα Γρατινής και το αγρόκτημα Εργάνης-Νέας Πέτρας, οι αποφάσεις της Διοίκησης, οι αποτυπώσεις ελαιώνων, αμπελώνων και άλλων αγροτικώνκαλλιεργειών κ.α. Οι δασικές υπηρεσίες από την άλλη παραμένοντας υποστελεχωμένες, δεν μπόρεσαν να επιβλέψουν το έργο με επάρκεια και να επιβάλουν την εφαρμογή εγκυκλίων και Υπουργικών Αποφάσεων, όπως αυτή που προέβλεπε την άρση του αναδασωτέου χαρακτήρα για τις εκτάσεις που ήταν ανέκαθεν και χωρίς αμφισβήτηση γεωργικές.

Επειδή κατά την  διαδικασία της εκ νέου ανάρτησης των δασικών χαρτών της Π.Ε. Ροδόπης υπήρξαν προφανή σφάλματα εξαιτίας των οποίων γεωργικές εκτάσεις της περιοχής εμφανίζονται ως δασικές.

Επειδή η Πολιτεία μπορεί και οφείλει να προβεί αυτεπάγγελτα στις αναγκαίες διορθώσεις.

Επειδή οι θιγόμενοι δεν ευθύνονται για τα  σφάλματα των δασικών χαρτών και δεν πρέπει να επιβαρυνθούν οικονομικά ή να ταλαιπωρηθούν διοικητικά για την διόρθωσή τους. 

Επειδή οι συνθήκες της πανδημίας  δυσχεραίνουν την  διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων εντός της  προθεσμίας που δόθηκε.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1.Προτίθεστε να διορθώσετε άμεσα τα πρόδηλα σφάλματα των δασικών χαρτών της Π.Ε Ροδόπης και στη συνέχεια να τους αναρτήσετε εκ νέου;    

2.Έχουν ενσωματωθεί ή έχουν εξαιρεθεί από τους αναρτημένους δασικούς χάρτες οι εκτάσεις που έχουν περιληφθεί στις δηλώσεις καλλιέργειας ΟΣΔΕ-ΟΠΕΚΕΠΕ και σε ποιο επίπεδο έχει γίνει έλεγχος εφαρμογής της δασικής νομοθεσίας γι’ αυτές για την ΠΕ Ροδόπης;

3.Αν δεν διορθωθούν από την Διοίκηση τα πρόδηλα σφάλματα των δασικών χαρτών θα προχωρήσετε σε διευκολύνσεις των πολιτών με παράταση του χρόνου κατάθεσης αντιρρήσεων και σε ουσιαστικές πρωτοβουλίες ώστε οι πολίτες να μην επιβαρυνθούν με κόστος αντιρρήσεων και συμβουλών για τα προφανή και πρόδηλα σφάλματα της διοίκησης και για τις περιπτώσεις που δεν έχει ληφθεί υπόψη η ισχύουσα νομοθεσία;

 

                                                           

           

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: