Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021

Αναφορά Δ. Χαρίτου προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με την Υποβάθμιση των πτυχίων ΕΠΑ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.

Θέμα:  «Υποβάθμιση  των  πτυχίων  ΕΠΑ.Σ.  του  Ο.Α.Ε.Δ..  Να  αποκατασταθεί  η  κατάφωρη αδικία σε βάρος των μαθητών που ήδη φοιτούν» 

 

Ο  βουλευτής  Ροδόπης  ΣΥΡΙΖΑ  Δημήτρης  Χαρίτου  καταθέτει  προς  τον  κ.  Υπουργό  Εργασίας  και  Κοινωνικών Υποθέσεων ως αναφορά την επιστολή  μαθητών της σχολής ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Κομοτηνής  με  θέμα:  «Υποβάθμιση  των  σχολών  ΕΠΑΣ  ΟΑΕΔ  σε  μεταγυμνασιακή  κατάρτιση»,  στην  οποία  τονίζουν ότι με το ν. 4763/2020 υποβαθμίζονται οι Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ σε μεταγυμνασιακή  κατάρτιση ΣΕΚ ή ΕΣΚ και στο επίπεδο 3 κατόπιν, μάλιστα, πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ. 

Στην επιστολή τονίζουν ότι δεν προβλέπεται καμία μεταβατική ρύθμιση για όσους μαθητές, κατά το  χρόνο ψήφισης του ανωτέρω νόμου (ΦΕΚ Α' 254/21.12., έχουν ήδη εισαχθεί και φοιτούν στις ΕΠΑΣ  Μαθητείας  του  ΟΑΕΔ  βάσει  του  προηγούμενου,  ευνοϊκότερου  για  αυτούς,  νομικού  καθεστώτος. 

Ειδικότερα εισήχθηκαν και φοίτησαν για μεγάλο διάστημα σε αυτές τις σχολές, υπό το καθεστώς του  ν. 3475/2006 κατά το οποίο θα αποκτούσαν πτυχίο επιπέδου 4 με Επαγγελματικά Δικαιώματα μέσω  ενδοσχολικών εξετάσεων. 

Οι μαθητές επισημαίνουν στην επιστολή τους ότι είναι η ρύθμιση του παραπάνω Νόμου είναι άδικη,  ανήθικη και ανέντιμη προς νέους ανθρώπους και ζητούν να υπάρξει τροποποίηση, ώστε οι μαθητές  να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους βάσει του καθεστώτος με το οποίο έχουν εισαχθεί.   

                            

Ο καταθέτων βουλευτής  

Χαρίτου Δημήτριος   

Δεν υπάρχουν σχόλια: