Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021

Συνάντηση βουλευτή Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Χαρίτου με το προεδρείο του μαθητικού συμβουλίου ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Κομοτηνής

«Να αποκατασταθεί η κατάφωρη αδικία σε βάρος των σπουδαστών που ήδη φοιτούν-Υποβαθμίζονται τα πτυχία των σχολών ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ»

Τον βουλευτή Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Χαρίτου επισκέφθηκε  το προεδρείο του μαθητικού συμβουλίου της ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Κομοτηνής και συζήτησε μαζί του για το ν. 4763/2020 με τον οποίον υποβαθμίζονται οι Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ σε μεταγυμνασιακή κατάρτιση ΣΕΚ ή ΕΣΚ και στο επίπεδο 3 κατόπιν, μάλιστα, πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Στη συζήτηση οι σπουδαστές που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις τόνισαν ότι δεν προβλέπεται καμία μεταβατική ρύθμιση για όσους ήδη φοιτούν στις ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ βάσει του προηγούμενου, ευνοϊκότερου νομικού καθεστώτος. Ειδικότερα εισήχθηκαν και φοίτησαν στις σχολές, υπό το καθεστώς του ν. 3475/2006 κατά το οποίο θα αποκτούσαν πτυχίο επιπέδου 4 με Επαγγελματικά Δικαιώματα μέσω ενδοσχολικών εξετάσεων.

Ο βουλευτής έκανε γνωστό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κατηγορηματικά αντίθετος στις ρυθμίσεις του ν. 4763/2020 που υποβαθμίζουν και απαξιώνουν τις επαγγελματικές σχολές ΟΑΕΔ, θέση άλλωστε που εκφράστηκε και στη Βουλή στη συζήτηση του νόμου, τον οποίον καταψήφισε.

Ο βουλευτής εξέφρασε την υποστήριξή του στο δίκαιο αίτημα να υπάρξει μεταβατική διάταξη, προκειμένου να διορθωθεί η κατάφωρη αδικία που έχουν υποστεί οι περίπου 8000 εν ενεργεία φοιτούντες στις σχολές ΕΠΑ.Σ. του ΟΑ.Ε.Δ.. Γνωστοποίησε στο προεδρείο των σπουδαστών ότι ήδη έχει καταθέσει αναφορά στη Βουλή με την οποία ζητά να ικανοποιηθεί το αίτημα των σπουδαστών της ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Κομοτηνής. Ενώ μαζί με άλλους 38 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με παρέμβαση τους στη Βουλή (ερώτηση) ζητούν να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση μιας μεταβατικής διάταξης, προκειμένου να διορθωθεί η κατάφωρη αδικία για όσους ήδη φοιτούν στις σχολές.

Ο βουλευτής τους διαβεβαίωσε ότι θα είναι δίπλα στις πρωτοβουλίες που θα αναλάβουν.

 

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους:

-Κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

-Κα. Υπουργό  Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

Θέμα: “Υποβάθμιση των πτυχίων ΕΠΑ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. ”

Ο θεσμός, πλέον, της μαθητείας εκφράστηκε για πρώτη φορά το 1950 με την σύσταση σχολών που αποτελούσαν κομμάτι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έκτοτε, το 2006 τα πρώην Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια πέρασαν στο καθεστώς των ΕΠΑ.Σ. διετούς φοίτησης όπου οι μαθητές εργάζονταν, αλλά και παρακολουθούσαν μαθήματα ειδικότητας καθημερινά. Το 2013 με τροποποίηση του νόμου  οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ  αποκτούσαν πτυχίο ειδικότητας, επαγγελματική εμπειρία καθώς και συντάξιμα ένσημα με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, για όσο διάστημα πραγματοποιούσαν την πρακτική τους άσκηση.

Μείζον θέμα, όμως, έχει προκύψει από την ψήφιση του ν. 4763/2020 για τους σπουδαστές στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ. Στο άρθρο 14 του νόμου προβλέπεται ότι οι τίτλοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, μεταξύ άλλων και τα πτυχία των αποφοίτων των ΕΠΑ.Σ. του ΟΑΕΔ, θα χορηγούνται μετά από πιστοποίηση και θα αντιστοιχούν στο επίπεδο 3. Αντίθετα,  πριν την ρύθμιση του νόμου και συγκεκριμένα με τον ν. 3475/2006 και την τροποποίησή του με τον ν. 4186/2013  χορηγούνταν επαγγελματικά πτυχία επιπέδου 4 μετά από ενδο-σχολικές εξετάσεις, καθώς τα πτυχία των αποφοίτων των ΕΠΑ.Σ. ήταν αντίστοιχα με αυτά των ΕΠΑ.Λ. Αντίθετα, ο ν. 4763/2020 προβλέπει μόνο την χορήγηση βεβαιώσεων σπουδών, οι οποίες θα παρέχουν στους αποφοίτους τη δυνατότητα να εξεταστούν για την πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ και να λάβουν πτυχίο επιπέδου 3.

Η θέση της Κυβέρνησης, ως πολεμίου, απέναντι στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση είναι γνωστή εδώ και χρόνια, όμως, η συγκεκριμένη επιλογή υποβάθμισης των πτυχίων, αποδεικνύει ότι πρόθεσή της είναι να μετατρέψει τους σπουδαστές σε «επαγγελματίες εργάτες». Παράλληλα, εγείρει εύλογες αμφιβολίες για το κατά πόσο η συγκεκριμένη διάταξη είναι συνταγματική, ειδικά για την περίπτωση όπου δεν προβλέπεται καμία μεταβατική περίοδος εφαρμογής της διάταξης.

Συγκεκριμένα, οι τωρινοί φοιτούντες στις σχολές ΕΠΑ.Σ. του ΟΑΕΔ έχουν εισαχθεί και φοιτούν βάσει του προηγούμενου, ευνοϊκότερου νομικού πλαισίου, όπως περιγράφηκε παραπάνω από τον Ν. 3475/2006  και τον Ν.4186/2013.  Φυσικά, οι αλλαγές που θεσπίστηκαν στα τέλη τον Δεκεμβρίου του 2020, ανατρέπουν ολόκληρο τον προγραμματισμό των σπουδαστών.  Μάλιστα, η επιλογή των ΕΠΑ.Σ. πλέον μοιάζει ατυχής, καθώς δεν προσθέτει στα ατομικά τους προσόντα, μιας και οι περισσότεροι φοιτούντες, έχοντας απολυτήριο Λυκείου, κατέχουν ήδη πτυχίο επιπέδου 4.

Η απουσία νομοθετικής πρόβλεψης για τους φοιτούντες στα ΕΠΑ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. μόνο ως κατάφορη παραβίαση της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της χρηστής διοίκησης του κράτους μπορεί να ιδωθεί. Συν τοις άλλοις, η θέσπιση νέου θεσμικού πλαισίου χωρίς την ανάλογη πρόβλεψη για τους ήδη φοιτούντες αποτελεί παράβαση της ίδιας της αρχής της μη αναδρομικότητας των νόμων.

Ήδη οι σπουδαστές από 34 ΕΠΑ.Σ. σε όλη τη χώρα, μέσα σε αυτούς και οι σπουδαστές της Ξάνθης, ξεκινούν τις κινητοποιήσεις τους, προκειμένου να εκφράσουν την έντονη αντίδρασή τους στην υποβάθμιση των πτυχίων τους και την κατάφορη αδικία που υφίστανται.   

Επειδή, η στήριξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης είναι το ζητούμενο και όχι η υποβάθμιση αυτής

Επειδή, η υποβάθμιση των πτυχίων των φοιτούντων στα ΕΠΑ.Σ. αποτελεί αντικίνητρο και θα οδηγήσει στον μαρασμό τους

Επειδή, η ανατροπή του προγραμματισμού των σπουδαστών των ΕΠΑ.Σ. και η υποβάθμιση των πτυχίων τους κατά την διάρκεια των σπουδών τους έχει σημαντικό κόστος για τις ζωές τους και τις περαιτέρω επαγγελματικές τους επιλογές
 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 

1. Για ποιους λόγους επέλεξαν την υποβάθμιση των πτυχίων των σπουδαστών στις ΕΠΑ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. στο επίπεδο 3 και επέβαλαν συμπληρωματική πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ; Σχετίζεται αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία με κάποια συγκεκριμένη πολιτική επιλογή υποβάθμισης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στη χώρα μας;

 

2. Προτίθενται να επαναφέρουν τα πτυχία των ΕΠΑ.Σ. του ΟΑΕΔ στο επίπεδο 4; Προτίθενται να προβούν άμεσα σε νομοθέτηση μεταβατικής διάταξης, προκειμένου να διορθώσουν την κατάφωρη αδικία που έχουν υποστεί οι περίπου 8000 εν ενεργεία φοιτούντες στις σχολές ΕΠΑ.Σ. του ΟΑ.Ε.Δ., οι οποίοι εισήχθησαν με το προηγούμενο καθεστώς; Πώς δικαιολογείται η έλλειψη μέριμνας για τους ήδη φοιτούντες και ποιοι οι λόγοι για την συγκεκριμένη παράλειψη;

Δεν υπάρχουν σχόλια: