Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021

4η Συνάντηση Εργασίας της Περιφερειακής Ομάδας Εφαρμογής του έργου «CircPro»

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ),στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο έργο CircPro (Smart CircularProcurement) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020, διοργάνωσε την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 διαδικτυακά την 4ηΣυνάντηση Εργασίας της Περιφερειακής Ομάδας Εφαρμογής.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων για την πορεία υλοποίησης του έργου CircPro, τα αποτελέσματα της 5ηςΔιαπεριφερειακής Συνάντησης που έλαβε χώρα στην Κομοτηνή στις 19 Νοεμβρίου 2020 και η οποίο λόγω των ειδικών συνθηκών της πανδημίας COVID-19 έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης, τις καλές πρακτικές και τα παραδείγματα δράσεων έξυπνων κυκλικών προμηθειών αναφορικά με την εξοικονόμηση ενέργειας σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης από άλλες χώρες και περιφέρειες που συμμετέχουν στο έργο.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν μέλη του SteeringGroup του έργου, εκπρόσωποι από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΑΜΘ, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το Διεθνές Πανεπιστήμιο, καθώς και εκπρόσωποι του τεχνικού συμβούλου του ΠΤΑ ΑΜΘ για την υποστήριξη του έργου «CircPro».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε η μέχρι τώρα πορεία και η ταυτότητα του προγράμματος και αναλύθηκαν προτάσεις τόσο κατά τις προηγούμενες συναντήσεις όσο και κατά την παρούσα αναφορικά με τον σχεδιασμό του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης δημόσιες συμβάσεις, το οποίο αποτελεί βασικό αντικείμενο εργασιών του έργου. Ακολούθησε στη συνέχεια παρουσίαση επιλεγμένων καλών πρακτικών που είχαν παρουσιαστεί από τους εταίρους του έργου CircPro κατά τη διάρκεια των εργασιών της 5ηςΔιαπεριφερειακής Συνάντησης των εταίρων του έργου. Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν:

§  η διαδικασία ESCO της εξέλιξης του δημόσιου φωτισμού στην περιοχή του Κεντρικού Alentejo (Πορτογαλία)

§  το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού οδοφωτισμού στην πόλη Vilnius (Λιθουανία),

§  η διαδικασία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργεια από απόβλητα στο Elverum (Νορβηγία),

§  η Win – win  συνεργασία μεταξύ ενέργειας και αποβλήτωνστην πόλη Kouvola (Φινλανδία),

§  οι Διαγωνιστικές διαδικασίες ως συγκεκριμένο μέσο – εργαλείο προστασίας του περιβάλλοντος στην περιφέρεια Piemonte της Ιταλίας και

§  το μοντέλο Onestopshop για ενεργειακή απόδοση στα κτίρια - Τάση ανακαίνισης, Ανάκτησης  και Ανθεκτικότητας στη Βουλγαρία.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που ακολούθησε τοποθετήθηκε αρχικά ο κος Αλέξης Πολίτης (εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων), ο οποίος δήλωσε πως η Περιφέρεια ΑΜΘ είναι απόλυτα ικανοποιημένη από τη συμμετοχή στο έργο CircPro, καθώς το έργο στο σύνολο του αναφέρεται σε όρους του μέλλοντος. Η κυκλική οικονομία συμπλήρωσε πως αρχίζει και μπαίνει στις ζωές των ανθρώπων στην Ελλάδα και επομένως είναι απαραίτητη η μετάβαση από το γραμμικό στο κυκλικό μοντέλο της οικονομίας. Οι Δημόσιες συμβάσεις αποτελούν έναν ισχυρό μοχλό για την υιοθέτηση συνολικά των οφελών την κυκλικής οικονομίας, εκφράζοντας ένα μέλλον που πρέπει να προταχθεί και να προωθηθεί.

Γενικότερα, οι συμμετέχοντες στις εργασίες της 4ης Συνάντησης Εργασίας της Περιφερειακής Ομάδας Εφαρμογής αναφέρθηκαν κυρίως στην πρόσφατη αλλαγή της νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και στην έγκριση του Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, όπου στη νέα νομοθεσία υπάρχουν αναφορές για δημόσιες κυκλικές συμβάσεις. Τονίστηκε πως στο εξής οι εφαρμογές κυκλικότητας θα πρέπει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι των διαγωνιστικών διαδικασιών. Ταυτόχρονα υπήρξε προβληματισμός σχετικά με τη χρηματοδότησή μελετών προκειμένου να ωριμάσει η ιδέα της κυκλικότητας.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την τοποθέτηση του κ. Κουδουμάκη, Προϊστάμενο της Μονάδας Α της ΕΥΔ ΠΕΠ ΑΜΘ, ο οποίος έκρινε χρήσιμη και κρίσιμη τη συνάντηση. Επισήμανε πως όσον αφορά τις Δημόσιες Κυκλικές συμβάσεις υπάρχει συνέργεια και συμπληρωματικότητα σε σχέση με αυτά που προβλέπονται στο ΕΣΠΑ της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 και για το λόγο αυτό θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψιν όλων των δημόσιων αρχών που εμπλέκονται σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο CircPro, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG EUROPE, μπορείτε να επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα:

www.interregeurope.eu/circpro/

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: