Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021

Νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό αποκτά το Γ. Ν. Κομοτηνής "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ" μέσω του ΕΣΠΑ


 Δημοσιεύθηκε στις 10/02/2021 η προκήρυξη του έργου ‘’Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Αιμοδοσίας, Κλινικών, Εργαστηρίων & Χειρουργείων του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ», Π/Υ 1.000.000€, το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία - Θράκη» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 5561/06-11-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α. -ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) και από εθνικούς πόρους. Το έργο περιλαμβάνει τα παρακάτω μηχανήματα:


Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Π/Υ

1

Κινητή μονάδα αιμοληψίας

1

233.000

2

Αναπνευστήρας, φορητός

1

10.000

3

Αναπνευστήρας ΜΕΘ

2

50.000

4

Χειρουργική Τράπεζα ορθοπεδική, πλήρης

1

140.000

5

Τράπεζα γενικών χειρουργείων

1

84.000

6

Υπερηχοτομογράφος ουρολογικός

1

44.000

7

Βιντεολαρυγγοσκόπιο

1

35.000

8

Αναισθησιολογικό συγκρότημα, πλήρες

2

90.000

9

Πλυντήρια χειρουργικών εργαλείων

1

27.000

10

Υπερηχοτομογράφος καρδιολογικός πλήρης

1

145.000

11

Τεστ Κοπώσεως

1

23.000

12

Γυναικολογική καρέκλα, ηλεκτρική

1

10.000

13

Κρεβάτι τοκετού, ηλεκτρικό

1

22.000

14

Υπερηχοτομογράφος Μ.Ε.Θ.

1

22.000

15

Σταθερές θερμοκοιτίδες νεογνών

2

35.000

16

Ηλεκτρικό τρυπάνι - πριόνι

1

30.000

ΣΥΝΟΛΟ

1.000.000

 Η απόκτηση του παραπάνω εξοπλισμού θα συμβάλει στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας του πληθυσμού της πόλης της Κομοτηνής, της ευρύτερης περιφερειακής ενότητας του νομού Ροδόπης  και των επισκεπτών της, καθώς θα αντικαταστήσει ένα σημαντικό μέρος του παλιού εξοπλισμού,  ο οποίος έχει ήδη καλύψει το αναμενόμενο χρόνο ζωής του, είναι παλαιάς τεχνολογίας και επιβαρύνει σημαντικά τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου για τη συντήρησή του. Ο νέος εξοπλισμός θα είναι τελευταίας τεχνολογίας με δυνατότητες και εφαρμογές σύγχρονων μεθόδων και πρακτικών διάγνωσης. Επίσης, συμπεριλαμβάνεται και νέος εξοπλισμός ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για να παρέχει πιο ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας στους κατοίκους του Νομού Ροδόπης.

Στην προσπάθεια αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του Γ.Ν. Κομοτηνής με υπερσύχρονα μέσα, ανανέωση ιατροτεχνολογικού  εξοπλισμού, στέκει πάντα αρωγός και συμπαραστάτης ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Μέτιος Χρήστος, μέσω της  Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, η συμβολή των οποίων είναι καθοριστική για την επίτευξη  στρατηγικού στόχου της Διοίκησης του Νοσοκομείου.

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: